LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 6 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

FEATURES OF MOTIVATION FOR SAFE LIFE OF INTERNATIONAL STUDENTS

T. V. Karaseva, Dinh Thi Thien Ai
Price: 50 руб.
 The article describes the comparative analysis of motivation for save life of Russian
and international students. The authors consider the issue of developing international
students’ motivation for safety in the learning process.
Key words: motivation for safety, value orientations, international students.
References
1. Abul’khanova-Slavskaya K. A. Deyatel’nost’ i psikhologiya lichnosti. M.: Nauka, 1980. 335 s.
2. Zinchenko Yu. P. Osnovy bezopasnosti lichnosti kak sotsial’no-sistemnoe yavlenie / Yu. P. Zinchenko, O. Yu. Zotova. M.: Izd-vo Akademii povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki rabotnikov obrazovaniya, 2010. 290 s.
3. Zotova O. Yu. Sotsial’no-psikhologicheskaya bezopasnost’ lichnosti: dis. … d-ra psikhol. nauk. M., 2011. 524 s.
4. Karaseva T. V. Obshchie voprosy obrazovaniya v oblasti zdorov’ya / T. V. Karasyova, T. V. Gigolaeva. Shuya: Izd-vo ShGPU, 2004. 80 s.
5. Kislyakov P. A. Psikhologo-pedagogicheskaya kontseptsiya formirovaniya sotsial’noy bezopasnosti lichnosti budushchego pedagoga: sistemno-lichnostnyi podkhod: monografiya. M.: Izd-vo «Russkiy zhurnal»; Shuya: Shuyskiy Filial IvGU, 2014. 438 s.
6. Maslou A. Motivatsiya i lichnost’ / per. s angl. SPb.: Piter, 2006. 352 s.
7. Stolyarenko L. D. Osnovy psikhologii: uchebnoe posobie. 17-e izd. Rostov n/D: Feniks, 2007. 672 s.
Price: 50 рублей
To order