LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 5 (Historical, sociological and economic sciences), 2015

THE METHODOLOGY OF FORMING THE INTERNAL RISK MANAGEMENT CONTROL SYSTEM OF SHIPBUILDING COMPANIES

I. V. Grigoryev
Price: 50 руб.
 The modern systems of enterprise risk management are maintained by proper functioning
of a company’s internal control. The article describes the methodological issues of
implementation of the system of internal risk management control of shipbuilding
companies.
Key words: risk, risk management, internal control system, shipbuilding company.
References
1. Yegorova E. A. Postroenie sistem upravleniya riskami i vnutrennego kontrolya mirovogo klassa. Opyt kompanii «Transnet» // ETAP: Ekonomicheskaya Teoriya, Analiz, Praktika. 2010. № 3. S. 95–113.
2. Ivanov O. B. Formirovanie yedinoy risk-orientirovannoy sistemy vnutrennego audita i kontrolya v kholdinge «RZhD» // Zheleznodorozhnyi transport. 2009. № 1. S. 19–26.
3. Shvets S. K. Kontseptsiya sistemy risk-menedzhmenta sudostroitel’noy kompanii // Morskoy vestnik. 2013. № 1. S. 120–123.
4. Global Internal Audit Survey 2013, Ernst and Young, May 2013. URL: http://www.ey.com
Price: 50 рублей
To order