LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 5 (Historical, sociological and economic sciences), 2015

CONTROL OF COMMUNICATION RISKS OF ORGANISATIONS

O. G. Poskochinova, S. B. Murashov
Price: 50 руб.
 The article describes various categories of communication risks and their impact on
organisations’ activity. The author describes methods of risk assessment and carries
out their qualitative and quantitative analysis. Special attention is paid to reputation
risks, conflict management, confidential information leakage risks and reduction of
communication risks.
Key words: risk management, communication management, communication risk,
types of communication risks of organisations, mechanism of communication risk
management.
References
1. Gnatyuk O. L. Osnovy teorii kommunikatsii: ucheb. posobie. M.: «Knorus», 2010.
2. Kommunikatsionnyi menedzhment. Etika i kul’tura upravleniya: uchebnoe posobie / T. Yu. Anopchenko [i dr.]. Rostov n/D: Feniks, 2010.
3. Risk-menedzhment (metodologiya upravleniya riskami v organizatsii): ucheb. posobie / N. N. Makarova. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2009.
4. Svyazi s obshchestvennost’yu. Teoriya, praktika, kommunikatsionnye strategii: ucheb. posobie / red.: T. E. Grinberg, V. M. Gorokhov. M.: Aspekt Press, 2011.
5. Stashkevich I. Reputatsionnye riski organizatsii: kommunikatsionnye tekhnologii minimizatsii // Biznes. Obshchestvo. Vlast’ / NIU VShE. 2012. № 10. S. 44–63
6. Steklova N. A. Kommunikatsionnye konflikty v obshchestve riska: dis. … kand. filos. nauk. Saratov: Saratovskiy GU im. N. G. Chernyshevskogo, 2012.
7. Trubetskoy A. Yu. Psikhologiya reputatsii. M.: Nauka, 2005.
8. Tyunyukova E. V. Kommunikatsionnye strategii organizatsii. Novosibirsk, 2006.
9. Urodovskikh V. N. Upravlenie riskami predpriyatiya: ucheb. posobie. M.: Vuzovskiy uchebnik: INFRA-M, 2011.
10. Fatkhutdinov R. A. Innovatsionnyi menedzhment: uchebnik dlya vuzov. 6-e izd. SPb.: Piter, 2014.
Price: 50 рублей
To order