LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 5 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

MARKETING APPROACHES IN PROMOTING PERIODICAL PRINTED MEDIA IN RUSSIA

A. E. Astasheva
Price: 50 руб.
 The author of the paper considers the marketing approaches in promoting periodical
printed media in Russia and analyses all tools of media marketing.
Key words: media marketing, advertising, sales promotion, direct marketing, PR.
References
1. Deiyan A. Reklama. M.: Progress-Univers, 1993.
2. Kotler F., Amstrong G., Sonders Dzh., Vong V. Osnovy marketinga. M.: Vil’yams, 1998.
3. Romat E. V. Reklama. M.: «Piter», 2002.
4. Tikhonova G. P. Razrabotka programmy prodvizheniya dlya spetsializirovannogo periodicheskogo pechatnogo izdaniya // Vestnik REA im. G. V. Plekhanova. M.: Izd-vo «REA im. G. V. Plekhanova», 2010. № 6.
5. Fegele Z. Direkt-marketing. M.: AO «Interekspert», 1998.
Price: 50 рублей
To order