LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

EXPERIENCE OF MONITORING OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ORGANISATIONS’ HEADS

E. Y. Almazova
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the organisation of monitoring of the professional development of educational organisations’ heads. The article presents the possibilities of using the 
criteria and indicators that are included in the assessment of heads’ work effi ciency in the framework of the “effective contract”. The author emphasises the need of monitoring for the development of refl exive and motivational components of professional competence.
Key words: monitoring of professional development, professional competence, 
effective contract, refl exive component of the competence of educational organisations’ heads.
References
1. Konarzhevskiy Yu. A. Menedzhment i vnutrishkol’noe upravlenie. M.: Tsentr «Pedagogicheskiy poisk», 2000. 222 s.
2. Makkormik R. E., Mayners R. E. Upravlenie universitetom: vzglyad s tochki zreniya prav sobstvennosti // Kontrakty v akademicheskom mire / sost. i nauch. red. M. M. Yudkevich. M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2011. S. 127–159.
3. Tret’yakov P. I., Martynov E. G. Professional’noe obrazovanie uchrezhdenie: upravlenie obrazovaniem po rezul’tatam. M., 2001. 368 s.
4. Chechel’ I. D., Potemkina T. V., Firsova M. M. Upravlencheskaya kompetentnost’ rukovoditeley obrazovatel’nykh organizatsiy: monografi ya / pod red. I. D. Chechel’. M.: APKiPPRO, 2014. 215 s.
5. Shamova T. I., Tret’yakov P. I., Kapustin N. P. Upravlenie obrazovatel’nymi sistemami / pod red. T. I. Shamovoy. M.: Vlados, 2002. 320 s.
Price: 50 рублей
To order