LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

CORRUPT BEHAVIOUR AS A RESULT OF PROFESSIONAL MARGINALISATION OF CIVIL SERVANTS

O. V. Vannovskaya
Price: 50 руб.
 The article continues the theoretical and empirical studies on the psychology of 
corruption and corrupt behaviour in the context of explaining the nature of corrupt 
behaviour and search for its internal determinants. The article explains the concepts of 
“corrupt behaviour”, “corruption pressure”, and “anti-corruption resistance”. Based on 
the concept of “professional marginalism”, the author considers corrupt behaviour as a 
consequence of marginalisation of civil servants. “Professional marginalism” is the main obstacle to corruption measures, and in the psychological plane – the main obstacle to the moral choice in professional conduct of civil servants.
Key words: corrupt behaviour, professional marginalism, anti-corruption resistance.
 
References
1. Vasil’yev V. L. Yuridicheskaya psikhologiya. SPb.: Piter, 2002. 656 s.
2. Vannovskaya O. V. Lichnostnye determinanty korruptsionnogo povedeniya // Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena. 2009. № 102. S. 323–328.
3. Vannovskaya O. V. Obosnovanie kontseptsii korruptsionnogo povedeniya gossluzhashchikh // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki. 2011. № 3. S. 130–135.
4. Vannovskaya O. V. Psikhologiya korruptsionnogo povedeniya gossluzhashchikh: monografi ya. SPb.: OOO «Knizhnyi Dom», 2013. 264 s.
5. Yermolaeva E. P. Psikhologiya sotsial’noy realizatsii professionala. M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2008. 347s.
6. Kupreychenko A. B. Psikhologiya doveriya i nedoveriya. M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2008. 571 s.
7. Levin K. Teoriya polya v sotsial’nykh naukakh / per. s angl. SPb.: Sensor, 2000. 368 s.
Price: 50 рублей
To order