LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

USE OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN RUSSIAN JUDICIAL PROCEEDINGS

I. V. Borovkov
Price: 50 руб.
 Modern Russian legal practice meets problems with using electronic documents as 
evidence during the relevant process. The fi nal conclusion is the assertion about the need to continue the work on the improvement of legislation on electronic documents, whose basic objectives are indicated in the article.
Key words:  electronic documents, evidence, electronic workfl ow,  allowability, 
authenticity, judicial authority, electronic signature.
 
References
1. Analiticheskaya zapiska k statisticheskomu otchetu o rabote arbitrazhnykh sudov v Rossiyskoy Federatsii v 2013 godu. URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/BA56B64409E63370CC611FE1DCC99CB8_an_zap.
pdf (data obrashcheniya: 25.03.2015 g.).
2. Branovitskiy K. L. Informatsionnye tekhnologii v grazhdanskom protsesse Germanii: sravnitel’no-pravovoy analiz: monografi ya. M., 2010. 
3. Vorozhbit S. P. Elektronnye sredstva dokazyvaniya v grazhdanskom i arbitrazhnom protsesse: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. SPb., 2011. 
4. V Rossii rastet chislo vladel’tsev sertifi katov elektronnoy podpisi. URL: https://kontur.ru/press/news/ca/2014/2/2151 (data obrashcheniya: 20.03.2015 g.).
5. Grazhdanskiy protsessual’nyi kodeks Germanii — Zivilprozessordnung vom 01.10.1879. BGBBL. IS. 866, 875.
6. Klepikova M. A. Nekotorye voprosy dopustimosti i dostovernosti dokazatel’stv, predstavlennykh v arbitrazhnyi sud v elektronnom vide // Arbitrazhnyi i grazhdanskiy protsess. 2012. № 7. S. 42–45.
7. Sistematizirovannyi Sbornik instruktivnykh ukazaniy Gosudarstvennogo arbitrazha pri Sovete Ministrov SSSR / sost. Kharchikov P. A. M.: Yuridicheskaya literatura, 1983. 336 s. 
Price: 50 рублей
To order