LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

EVOLUTION OF DOCTRINES AND CONSTITUTIONAL NORMS ON PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES

E. B. Shmakova
Price: 50 руб.
 The article presents the development of the ideas and constitutional rules about property. The author pays attention to the consolidation of the social function of property in the constitutions of foreign countries.
Key words: property, public and private property, constitution, social function of 
property.
 
References
1. Andreyeva G. N. Institut sobstvennosti v konstitutsiyakh zarubezhnykh stran i Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii. M.: Norma, 2009. 
2. Dyugi L. Konstitutsionnoe pravo. M.: Tipografi ya t-va I. D. Sytina, 1908. 
3. Yengibaryan R. V. Konstitutsionnoe razvitie v sovremennom mire. Osnovnye tendentsii. M.: Norma, 2007. 
4. Kamyshanskiy V. P. Pravo sobstvennosti: predely i ogranicheniya. M.: YuNITI-DANA, Zakon i pravo, 2000. 
5. Lazar Ya. Sobstvennost' v burzhuaznoy pravovoy teorii. M.: Izd-vo «Yuridicheskaya literatura», 1985. 
6. Mazaev V. D. Razvitie sobstvennosti v sovremennom sotsial'nom gosudarstve // Novaya pravovaya mysl'. 2003. № 2 (3). S. 17–27. 
7. Mozolin V. P. Pravo sobstvennosti v Rossiyskoy Federatsii v period perekhoda k rynochnoy ekonomike. M.: Rossiyskaya akademiya nauk. Institut gosudarstva i prava, 1992. 
8. Pavlov P. P. Ogranichenie prav na prirodnye resursy // Rossiyskaya yustitsiya. 1999. № 8. S. 25–27.
9. Rubanik V. E. Vizantiyskaya, zapadnaya i vostochnoslavyanskaya traditsiya pravovogo regulirovaniya otnosheniy sobstvennosti v politiko-pravovoy mysli i zakonodatel'noy praktike // Gosudarstvo i pravo. 2005. № 2. S. 92–99.
Price: 50 рублей
To order