LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE AND ESSENCE OF TOURISM CLUSTERS

S. Y. Grishin
Price: 50 руб.
 The issue on organisation of effective tourist market management by the government, 
including the creation and development of networks of regional clusters, is becoming 
increasingly important in modern Russian practice. The article describes the theoretical 
and methodological approaches to revealing the essence and nature of such socio-
economic phenomenon as tourist clusters. Based on the scientifi c research of national 
and international experience on the subject, the author proposes his own interpretation 
of the “tourist cluster” concept.
Key words: tourist cluster, tourist and recreational designing, tourism economy, 
government regulation of the tourist market.
 
References
1. Belitskaya O. V. Formirovanie mekhanizma modernizatsii kurortno-turistskogo klastera v regione (na primere Krasnodarskogo kraya): dis. ... kand. ekon. nauk. Sochi, 2011. 
2. Karpova G. A., Valeyeva E. O. Razvitie turizma kak konkurentnoe preimushchestvo territorii (na primere sub’yektov SZFO) // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2015. № 1 (91). 
3. Karpova E. G. Sushchnost’ i struktura ekonomicheskogo klastera // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. 2011. № 119. T. 2. 
4. Kolosovskiy N. N. Teoriya ekonomicheskogo rayonirovaniya. M.: Mysl’, 1969. 335 s. 
5. Kropinova E. G., Mitrofanova A. V. Regional’no-geografi cheskiy podkhod k ponyatiyu «turistsko-rekreatsionnyi klaster» // Vestnik Baltiyskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanta. 2009. № 1. 
6. Kruzhalin V. I. Nauchnye osnovy formirovaniya turistsko-rekreatsionnykh klasterov na printsipakh gosudarstvenno-chastnogo partnerstva // Ustoychivoe razvitie turizma: strategicheskie initsiativy i partnerstvo: mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Ulan-Ude, 2009.
7. Larionova N. A. Klasternyi podkhod v upravlenii konkurentosposobnost’yu regiona // Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2007. № 1, ch. 2. 
8. Levchenko T. P., Kulyan K. K., Kulyan M. K. Klasternyi podkhod k ustoychivomu razvitiyu turistskikh destinatsiy // Vestnik SGUTiKD. 2012. № 2 (20). 
9. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki: v 3 t. M.: Progress, 1993.
10. Rudneva P. S. Opyt sozdaniya strukturnykh klasterov v razvitykh stranakh // Ekonomika regiona. 2007. № 18. 
11. Tsikhan T. V. Klasternaya teoriya ekonomicheskogo razvitiya // Teoriya i praktika upravleniya. 2003. № 5. 
12. Boekholt P. B. Thuriaux «Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective’, in OECD», Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD: Paris, 2000. P. 37–50.
13. Porter M. E. Clusters and the New Economics of competition, Harvard Business Review. 1998. 365 s.
Price: 50 рублей
To order