LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

CONSIDERATION OF BILLS AND ADOPTION OF LAWS BY PARLIAMENTS OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

E. A. Piskunova
Price: 50 руб.
 The article describes the order of consideration of bills and adoption of laws in the subjects of the Russian Federation by regional parliaments. The author analyses the legislation on a number of parliamentary readings in the legislative process in the subjects of the Russian Federation, as well as their conduct in practice. The author justifi es the need to change the legislative practice in the subjects in terms of the readings procedure.
Key words: legislative process in the subjects of the Russian Federation, parliamentary readings, legislative practice in the subjects of the Russian Federation.
 
References
1. Beketova S. M. Zakonodatel’nyi protsess v Rossiyskoy Federatsii: uchebno-metodicheskoe posobie. Voronezh, Izd-vo VGU, 2005. 123 s.
2. Postanovlenie Zakonodatel’nogo Sobraniya Leningradskoy oblasti ot 23.04.2002 № 186 «O Reglamente Zakonodatel’nogo Sobraniya Leningradskoy oblasti» (red. 05.12.2014) // Vestnik Zakonodatel’nogo Sobraniya Leningradskoy oblasti. 2002. № 3.
3. Postanovlenie Zakonodatel’nogo Sobraniya Nizhegorodskoy oblasti ot 28.02.2006 № 1866-III «O prinyatii Reglamenta Zakonodatel’nogo Sobraniya Nizhegorodskoy oblasti i priznanii utrativshimi silu otdel’nykh postanovleniy Zakonodatel’nogo Sobraniya Nizhegorodskoy oblasti» (red. 30.10.2014) // Pravovaya sreda. 19.04.2006. № 29.
4. Postanovlenie Zakonodatel’nogo Sobraniya Respubliki Kareliya ot 22.02.2007 № 294-IV ZS «O Reglamente Zakonodatel’nogo Sobraniya Respubliki Kareliya» (red. 15.12.2014) // Sobranie zakonodatel’stva Respubliki Kareliya. 2007. № 2.
5. Federal’nyi Zakon ot 6 oktyabrya 1999 g. (red. ot 03.02.2015) № 184-FZ «Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel’nykh (predstavitel’nykh) i ispolnitel’nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub’yektov Rossiyskoy Federatsii» // Ofi tsial’nyi internet-portal pravovoy informatsii. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 04.02.2015.
Price: 50 рублей
To order