LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

INTERNATIONAL DIALOGUE OF PROFESSIONAL LANGUAGES AND CULTURES

N. V. Bagretsova
Price: 50 руб.
 The article explores the concept of “dialogue of cultures” in the context of international 
professional communication and its linguo-didactic implications for the English lan-
guage training and preparation of future specialists for the dialogue of professional cul-
tures and the polylogue of national cultures.
Key words: international communication, professional culture, dialogue of cultures, 
cross-cultural competency, English.
References   
1. Azimov E. G., Shchukin A. N. Novyi slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazykam). M.: IKAR, 2009. 448 s.
2. Andrienko A. S. Razvitie inoyazychnoy professional’noy kommunikativnoy kompetentnosti studentov tekhnicheskogo vuza: na osnove kreditnomodul’noy tekhnologii obucheniya: dis. … kand. ped. nauk. Rostov n/D, 2007. 282 s.
3. Bagdasar’yan N. G. Professional’naya kul’tura inzhenera: mekhanizmy osvoeniya: monografi ya. M.: Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana, 1998. 246 s.
4. Barysheva A. D. Kul’turologiya. Shpargalka. Voronezh: Nauchnaya kniga, 2009. 120 s.
5. Vyust O. Ya., Vega E. B. Dialog kul’tur v global’nom mire // Vestnik TGEU. 2006. № 1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-v-globalnom-mire (data obrashcheniya: 18.03.2015).
6. Gal’skova N. D., Gez N. I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika: ucheb. posobie dlya stud. lingv. un-tov i fak. in. yaz. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy. M.: Akademiya, 2004. 336 s. 
7. Gurevich P. S. Kul’turologiya: uchebnik dlya vuzov. M.: Proekt, 2003. 336 s.
8. Yerasov B. S. Sotsial’naya kul’turologiya. M.: Aspekt Press, 2000. 591 s.
9. Koksharov N. V. Vzaimodeystvie kul’tur: dialog kul’tur/ CREDO NEW teoreticheskiy zhurnal. 2003. URL: http://credonew.ru/content/view/352/55/
10. Kravchenko A. I. Kul’turologiya: slovar’. M.: Akademicheskiy proekt, 2000. URL: http://www.countries.ru/library/terms/akcult.htm (data obrashcheniya: 10.03.2015).
11. Kul’turologiya / pod red. N. G. Bagdasar’yan. M.: Vyssh. shk., 2001. 511 s. 
12. Mel’nikova L. A., Suslonov P. E. Professional’nyi patriotizm kak osnova patrioticheskogo vospitaniya kursantov obrazovatel’nykh uchrezhdeniy MVD Rossii // PNiO. 2013. № 5. S. 101–103.
13. Novaya fi losofskaya entsiklopediya: v 4 t. / In-t fi losofi i RAN; Nats. obshchestv.-nauchn. fond; preds. nauchno-red. soveta V. S. Stepin. M.: Mysl’, 2000–2001.
14. Novoselov M. N. Inoyazychnaya professional’naya kommunikativnaya kompetentsiya: opredelenie ponyatiya v logike urovnevogo obrazovaniya (bakalavriat i magistratura)) // Fundamental’nye issledova-niya. 2013. № 11–6. S. 1236–1239.
15. Pushnykh V. A. Mezhkul’turnyi menedzhment Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2011. 180 s.
16. Safonova V. V. Soizuchenie yazykov i kul’tur v zerkale mirovykh tendentsiy razvitiya sovremennogo yazykovogo obrazovaniya // Yazyk i kul’tura. 2014. Vyp. № 1 (25). S. 123–141.
Price: 50 рублей
To order