LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

HYPERNYMIC AND HYPONYMIC RELATIONS IN THE LINGUISTIC TERMINOLOGY OF THE INGUSH LANGUAGE

Z. Kh. Kieva
Price: 50 руб.

 The  article  analyses  the  hypernymic  and  hyponymic  relations  in  the  linguistic terminology of the Ingush language, re찖ecting the systematic nature of terminological concepts. The author studies formal semantic paradigmatic relations between terms that form a term-building nest showing the interconnection between linguistic and conceptual systematicity.
Key words: hypero-hyponymy, gender-aspect relations, hyperonym, hyponym, Ingush linguistic terminology.

References

1. Kutina L. T. Yazykovye protsessy, voznikayushchie pri stanovlenii nauchnykh terminologicheskikh sistem // Lingvisticheskie problemy nauchno-tekhnicheskoy terminologii. M.: Nauka, 1970. S. 70–294.
2. Nemchenko V. N. K opredeleniyu ponyatiya termina kak ob’yekta leksikograﰿcheskogo opisaniya // Terminy v yazyke i rechi: mezhvuzovskiy sbornik. Gor’kiy, 1985. 
3. Popova Z. D., Sternin I. A. Leksicheskaya sistema yazyka (vnutrennyaya organizatsiya, kategorial’nyi apparat, priemy izucheniya). Voronezh: Izd-vo VGU, 1984.
4. Tolikina E. N. Nekotorye lingvisticheskie problemy izucheniya termina // Lingvisticheskie problemy nauchno-tekhnicheskoy terminologii. M.: Nauka, 1970. S. 53–66. 
5. Khizhnyak S. P. Yuridicheskaya terminologiya: formirovanie i sostav. Saratov: Izd-vo SGU, 1997. 
6. Balli Sh. Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka. M.: Izd-vo inostr. lit-ry, 1961.

Price: 50 рублей
To order