LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 11 (Art history, philology and historical sciences), 2015.

Passive Voice in the Bashkir Language

Z. I. Salyakhova
Price: 50 руб.
The article is devoted to the issue of voice of a verb in the Bashkir language, which remains not fully researched and is still a source of controversy resulting in the lack of a widely recognized definition. The article explores the forms and formative methods of passive voice: binominal passive and trinomial passive. The syntactic functions of the passive forms are also analyzed.
Keywords: passive, subject, object, binomial passive, trinomial passive, syntactic function.
REFERENCES
1. Bondarko A. V. K teorii polya v grammatike — zalog i zalogovost’ // Voprosy
yazykoznaniya. M., 1972. № 3. S. 20–35.
2. Voprosy sostavleniya opisatel’nykh grammatik yazykov narodov SSSR: stenogramma
koordinatsionnogo soveshchaniya po problemam prostogo predlozheniya i
kategorii zaloga. Ufa: AN SSSR, 1958. 117 s.
3. Muryasov R. Z. Kategoriya zaloga v tipologicheskom plane // Tipologiya glagola
v raznostrukturnykh yazykakh. Paradigmatika i funktsional’no-semanticheskie kategorii
glagola Lambert Acedemic Publishing Saabrüken. Ufa: RITs BashGU, 2011.
S. 115–157.
4. Salyakhova Z. I. Osnovnye kontseptsii izucheniya zalogovoy problematiki v
lingvistike // Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal «Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya»
(Gorno-Altayskiy gosudarstvennyi universitet). 2011. № 6 (31), Chast’ I. S. 284–287.
5. Salyakhova Z. I. Obrazovanie passivnykh form v bashkirskom yazyke //
Federal’nyi nauchno-prakticheskiy zhurnal «Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo
universiteta». Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya. 2012. № 4 (24). S. 152–155.
Price: 50 рублей
To order