LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 11 (Art history, philology and historical sciences), 2015.

Cultural Paradigm and Cultural Approach in Modern Education

O. S. Sapanzha
Price: 50 руб.
 The article provides rationale for the principles of development of the cultural approach in modern science and education. Based on the analysis of the categories of “cultural paradigm” and “cultural approach” author reaches the conclusion that the cultural component is indeed present in the modern system of education irrespective of availability of the specialty courses.
Keywords: education, school, educational programs, culture, cultural studies, cultural paradigm, the cultural studies approach.
REFERENCES
1. Bokach N. B. Kul’turnaya paradigma kak ob’yekt sotsial’no-fi losofskogo analiza:
avtoref. dis. ... kand. fi los. nauk. Volgograd, 1998.
2. Zapesotskiy A. S., Markov A. P. Stanovlenie kul’turologicheskoy paradigmy.
SPb.: SPbGUP, 2007.
3. Mosolova L. M. O kul’turologicheskikh problemakh i zadachakh novoy shkoly //
Shkola i uchitel’ v kul’ture regiona. Natsional’naya obrazovatel’naya initsiativa «Nasha
novaya shkola»: kul’turologicheskoe izmerenie. SPb.: Asterion, 2011. Vyp. 2. S. 9–16.
4. Romanenko I. B. Obrazovatel’nye paradigmy v istorii antichnoy i srednevekovoy
fi losofi i. SPb.: RKhGA, 2002.
5. Tkhagapsoev Kh. G. K probleme predmetnogo prostranstva i nauchnogo statusa
kul’turologi // Fundamental’nye problemy kul’turologii. T. 1. Teoriya kul’tury. SPb.:
Aletey’ya, 2008. S. 5–15.
6. Federal’nyi gosudarstvennyi obrazovatel’nyi standart srednego (polnogo)
ob shchego obrazovaniya. Utverzhden prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki
Rossiyskoy Federatsii ot 17 maya 2012 goda. № 413 // URL: minobrnauki.rf/dokumenty/
2365/fayl/736/12.05.17-Prikaz_413.pdf
7. Flier A. Ya. Kul’turologiya dlya kul’turologov. M.: Akademicheskiy proekt, 2000.
8. Fortunatova V. A. Kul’turologizm kak svoystvo sovremennogo nauchnogo znaniya
// Fundamental’nye problemy kul’turologii. T. 1. Teoriya kul’tury. SPb.: Aletey’ya,
2008. S. 75–85.
9. Khrenov N. A. Krizis iskusstva v XX veke: iskusstvovedcheskaya konstatatsiya
i kul'turologicheskaya interpretatsiya // Voprosy kul'turologii. 2010. № 10. S. 31–34.
Price: 50 рублей
To order