LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 3 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

Vocational training and development of library staff

A. A. Bulycheva, M. I. Lomshin
Price: 50 руб.
 The article gives an objective view about vocational training and development of
personnel of the libraries in the Republic of Mordovia. The author reveals the relationship and interaction of traditional and innovative approaches to educational activities in the system of continuing library education and makes conclusions on the issues addressed in this paper.
Key words: library, HR policy, strategy, staffing, development, vocational training,
programme.
References
1. Bulycheva A. A. Kadrovaya strategiya v bibliotechno-informatsionnykh uchrezhdeniyakh Respubliki
Mordoviya // URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2012/Economics/5_99369.doc.htm
2. Bulycheva A. A. Obrazovatel’naya paradigma bibliotechnoy professiologii // Vestnik Kazanskogo universiteta
kul’tury i iskusstv. 2007. № 1. S. 109–111.
3. Bulycheva A. A. Sistema formirovaniya professional’nogo i lichnostno-tvorcheskogo potentsiala bibliotechnykh
kadrov // Integratsiya obrazovaniya. 2007. № 3–4. S. 134–138.
4. Golovko S. I. Spetsialist: obrazovanie, kompetentnost’, novatorstvo. M., 2005. 144 s.
5. Lukicheva L. I. Upravlenie personalom. M., 2008. 263 s.
6. Maslova V. M. Upravlenie personalom predpriyatiya. M., 2007.
7. Munitsipal’nye biblioteki Respubliki Mordoviya v 2012 godu (tsifry, fakty, kommentarii) / Nats. b-ka
im. A. S. Pushkina Resp. Mordoviya. Saransk, 2013. 73 s.
8. Sukiasyan E. R. Povyshenie kvalifikatsii v biblioteke. Rekomendatsii rukovoditelyu // Nauch. i tekhn.
b-ki. 2008. № 6. S. 42–59.
9. Suslova I. M. Funktsional’nye tekhnologii informatsionno-bibliotechnogo menedzhmenta. SPb., 2014.
280 s.
Price: 50 рублей
To order