LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 3 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

Court proceedings on cases of private prosecution

Ya. M. Ishmuhametov
Price: 50 руб.
 The paper touches upon the issues of private prosecution cases. A private prosecutor
has no state power, he/she does not have a right to conduct investigations and employ
procedural compulsion measures. A person who has filed a statement is warned about criminal liability for misleading information.
Key words: private prosecutor, victim, court, judge, prosecution, criminal liability,
conciliation.
References
1. Barabanov P. K. Ugolovnyi protsess FRG. M.: Sputnik +, 2012. 156 s.
2. Bashkatov L. N., Borovskiy M. V. [i dr.]. Kommentariy k Ugolovno-protsessual’nomu kodeksu RF. M.:
Prospekt, 2010. 379 s.
3. Gutsenko K. F. K voprosu o chastnom obvinenii v sovetskom ugolovnom protsesse // Pravovedenie.
1959. № 4. S. 135–139.
4. Kornakova S. V. Predely sudebnogo razbiratel’stva po delam chastnogo obvineniya // Izvestiya: elektronnyi
zhurnal. 2014. URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=19820
5. Tal’neva Z. Z. Osobennosti sudebnogo razbiratel’stva po delam chastnogo obvineniya // Probely v rossiyskom
zakonodatel’stve. 2011. № 3. S. 204–207.
6. Khokhryakov M. A. Predely sudebnogo razbiratel’stva ugolovnykh del v sude pervoy instantsii:
zakonodatel’stvo, teoriya, praktika: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. M., 2013.
7. Chistyakov O. I. Rossiyskoe zakonodatel’stvo X–XX vekov. M.: Yuridicheskaya Literatura, 1991 g.
T. 8. 151 s.
Price: 50 рублей
To order