LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 3 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

Theoretical approaches to forming a personality’s legal culture

M. S. Fabrikov
Price: 50 руб.
 The article describes the theoretical approaches to forming a personality’s legal culture. In the author’s opinion, the main factors influencing the formation of the legal culture include peculiarities of education and moral climate in a family, law-abiding behaviour of parents, quality of education at educational institutions, clarity, understandability and effectiveness of legislation. Special attention is paid to the adaptation of young people in today’s society, and education is given a special role.
Key words: personality, education, culture, behaviour, adaptation, adjustment, society,
legal education, professional adaptation, social procurement, social and psychosocial
adaptation.
References
1. Asmolov A. G. Psikhologiya lichnosti: kul’turno-istoricheskoe ponimanie razvitiya cheloveka. 3-e izd.,
ispr. i dop. M.: Akademiya, 2007. 528 s.
2. Boas F. Istoriya i nauka v antropologii: otvet / per. Yu. S. Terent’yeva // Antologiya issledovaniy kul’tury.
SPb.: Universitetskaya kniga, 1997. T. 1. S. 528–535.
3. Gurevich P. S. Filosofiya cheloveka : monografiya. M.: IFRAN, 2001. 206 s.
4. Markova A. K. Psikhologiya professionalizma. M.: Mezhdunarodnyi gumanitarnyi fond Znanie, 1996.
312 s.
5. Nalchadzhyan A. A. Sotsial’no-psikhicheskaya adaptatsiya lichnosti (formy, mekhanizmy i strategii).
Yerevan: Izd-vo AN Armyanskoy SSR, 1988. 69 s.
6. Ortega-i-Gasset Khose. Izbrannye trudy. M.: Ves’ Mir, 1997. 704 s.
7. Posokhova T. S. Psikhologiya adaptiruyushcheysya lichnosti: sub’yektnyi podkhod: avtoref. dis. … d-ra
psikhol. nauk. Rossiyskiy gosudarstvennyi pedagogicheskiy universitet im. A. I. Gertsena. SPb., 2001. 393 s.
8. Semenov V. D. Pedagogicheskoe upravlenie vzaimodeystviem shkol’nogo kollektiva s sotsial’noy
sredoy: avtoref. dis. … d-ra pedag. nauk. M., 1987. 35 s.
9. Shapar’ V. B. Noveyshiy psikhologicheskiy slovar’ / V. B. Shapar’, V. E. Rossokha, O. V. Shapar’; pod
obshchey red. V. B. Shaparya. Rostov n/D.: Feniks, 2005. 808 s.
10. Cannon M. B. The mechanical factors of digestion. London, 1911. 326 р.
Price: 50 рублей
To order