LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 2 (Historical, sociological and economic sciences), 2015

INDO-IRANIAN HYDRONYMY IN THE SAMARA VOLGA REGION

N. V. Belenov
Price: 50 руб.
 The article discusses hydronyms of the Samara Volga region, which have the Indo-Ira-
nian origin, according to the author. Along with the names that traditionally come from 
the Indo-Iranian languages, the author gives some new examples: Chagrа, Domashka, Taneyevka. This is the fi  rst attempt for the given territory to differentiate the Indo-Aryan and Iranian hydronymy. The hydronymic data are correlated with the concepts of the region’s ethnic history.
Key words: hydronymy, Samara Volga region, ethnic history, Indo-Iranian cultures of 
the Volga region, etymology.
References
1. Abaev V. I. Skifo-sarmatskie narechiya // Osnovy iranskogo yazykoznaniya. M.: Nauka, 1979. T. 1. S. 35–49.
2. Ageyeva R. A. Gidronimiya russkogo Severo-Zapada kak istochnik kul’turno-istoricheskoy informatsii. M.: Editorial URSS, 2004. 254 s.
3. Barashkov V. F., Dubman E. L., Smirnov Yu. N. Samarskaya toponimika. Samara: Izd-vo SamGU, 1996. 202 s.
4. Vasil’yev I. B. Rastsvet eneoliticheskikh kul’tur v Volgo-Ural’skoy lesostepi // Kompleksnye obshchestva Tsentral’noy Yevrazii v III–I tys. do n. e. Materialy k konferentsii. Chelyabinsk, 1999. S. 90–97.
5. Vasil’yev I. B., Matveyeva G. I. U istokov istorii Samarskogo Povolzh’ya. Kuybyshev: Kuybyshevskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1986. 232 s.
6. Trubachyov O. N. Indoarica v Severnom Prichernomor’ye. M.: Nauka, 1999. 320 s.
Price: 50 рублей
To order