LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 2 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING PROTEST COMMUNICATION (CASE STUDY OF RALLIES IN RUSSIAN AND GERMAN)

E. V. Krepkova
Price: 50 руб.
 The paper analyses slogans in protest communication through the two examples: doctors’ rally against the healthcare reform in Moscow in autumn 2014 and doctors’ rally in Germany in autumn 2012 against the savings bank policy. The research material consists of 105 examples of protest slogans (57 examples in Russian and 48 slogans in German). The author of the paper reveals communicative aims of protesters, linguistic means of expressing these aims, and also carries out a comparative analysis of the material in the Russian and German languages. 
Key words: protest communication, protest slogans, communicative aim, speech 
genres.
References
1. Balakina A. A. Modal’nye glagoly nemetskogo yazyka: ot etimologii k pragmatike. Yazyk i kul’tura. 2011. № 4. S. 5–20. 
2. Baranov A. N., Parshin P. B. Yazykovye mekhanizmy variantnoy interpretatsii deystvitel’nosti kak sredstvo vozdeystviya na soznanie // Rol’ yazyka v sredstvakh massovoy kommunikatsii. M., 1986.
3. Yenina L. V. Sovremennye rossiyskie lozungi kak sverkhtekst.: dis. ... kand. fl. n. Yekaterinburg, 1999.
4. Issers O. S. Oppozitsionnyi plakat kak zhanr polimodal’nogo diskursa // Vestnik Omskogo Universiteta. 2012. Vyp. 3. S. 247–252.
5. Lebedeva I. L. Kontsept SOTSIAL’NYI PROTEST v yazykovoy kartine mira SShA (na materiale periodiki i internet-resursov). Vladivostok: AKD, 2005.
6. Manakina O. E. Diskurs — analiz protestnoy politicheskoy kul’tury sovremennoy Frantsii: avt. diss. … kand. polit. n. M.: MGIMO-Universitet, 2011.
7. Rozental’ D. E., Telenkova M. A. Slovar’-spravochnik lingvisticheskikh terminov. Izd. 2-e. M.: Prosveshchenie, 1976.
8. Skrebtsova T. G. Sovremennye issledovaniya politicheskoy metafory // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya. Vostokovedenie. Zhurnalistika. 2005. Vyp. 1. S. 35–46.
9. Chudinov A. P. Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory (1991–2000). Yekaterinburg, 2001.
10. Sheygal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa. M.: Gnozis, 2004.
11. Häußler J., Jäger A., Kärcher T. Dagegen leben? Der Bauzaun und Stuttgart 21. Haus der Geschichte. Stuttgart, 2011.
Price: 50 рублей
To order