LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 2 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

ADVERB IN MODERN LANGUAGE: DYNAMICS OF THE SYNTACTIC STATUS

Ya. V. Valeshnaya
Price: 50 руб.
 The paper covers the functions of adverbs in sentences in the modern Russian language including colloquial speech. The author makes an attempt to form the notion of universality of Russian adverbs in terms of their syntactic function. 
Key words: adverb, syntactic function of an adverb, syncretism, sentence part. 
References
1. Babaytseva V. V. Sistema chlenov predlozheniya v sovremennom russkom yazyke: monografya. M.: Flinta: Nauka, 2011. 496 s. 
2. Vinogradov V. V. Russkiy yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove): ucheb. posobie dlya vuzov /   otv. red. G. A. Zolotova. M.: Vyssh. shk., 1986. 640 s. 
3. Gordeyeva O. I., Rezanova Z. I. Russkiy yazyk: uchebnoe posobie. 2-e izd-e, ispr. i dop. Tomsk:  Izd-vo TPU, 2009. 164 s.
4. Yevtyukhin V. B. Narechie. SPb.: S.-Peterburgskiy un-t, 1999. 48 s.
5. Lekant P. A. Sovremennyi russkiy yazyk. Sintaksis. M., 2004. 256 s.
6. Panov M. V. Pozitsionnaya morfologiya russkogo yazyka. M.: Nauka, 1999. 275 s.
7. Furashov V. I. Sovremennyi russkiy sintaksis. Izbrannye raboty. Vladimir, 2010. 368 s.
8. Chernova. L. A. Obstoyatel’stvo ili opredelenie? Osnovnye tipy sinkretichnykh chlenov predlozheniya // Russkaya slovesnost’. 2003. № 8. S. 62–67.
9. Chesnokova. L. D. Sinkretizm v sfere chlenov predlozheniya // Filologicheskie nauki. 1988. № 4.   S. 41–47.
10. Yudina N. V. Russkiy yazyk: krizis? evolyutsiya? progress? M., 2010. 293 s.
Price: 50 рублей
To order