LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 2 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

PERCEPTION AND PRODUCTION OF RUSSIAN ACCENTUAL-RHYTHMICAL WORD STRUCTURES BY FINNISH NATIVE SPEAKERS UNDER CONDITIONS OF INTERFERENCE

A. V. Schwabskaya
Price: 50 руб.
 Differences between accentual-rhythmical systems of Russian and Finnish languages are the reasons for recurrent errors on the suprasegmental level of learners’ speech. In order to reveal specifc features in Russian speech of Finnish native speakers under conditions of cross-language interference the author studies Finnish learners’ perception and production of Russian accentual-rhythmical word structures containing consonant clusters. The experiment reveals recurrent errors typical of Finnish native speakers. 
Key words: Russian, Finnish, accentuation, rhythmics, interference, errors, 
suprasegmental.
References
1. Zubkova L. G. Printsip znaka v sisteme yazyka. M.: Yazyki slavyanskoy kul’tury, 2010. 752 s. (Studia philologica).
2. Lyubimova N. A. Lingvisticheskie predposylki obucheniya russkomu proiznosheniyu inostrantsev // Przegląd Rusycystyczny Rocznik II, Zeslyt 1 (5). Warszawa; Ludz, 1979. S. 39–43.
3. Lyubimova N. A. Psikholingvisticheskiy aspekt formirovaniya zvukovoy sistemy nerodnogo yazyka v usloviyakh obucheniya // Foneticheskiy aspekt obshcheniya na nerodnom yazyke: kollektivnaya monografya / nauch. red. N. A. Lyubimova. SPb.: Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, 2006. S. 6–22.
4. Shwabskaya A. V. Finsko-russkaya aktsentuatsionno-ritmicheskaya interferentsiya v usloviyakh subordinativnogo bilingvizma: prognoz narusheniy // Vestnik orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya. № 6 (26). 2012 (a). S. 430–432.
5. Shwabskaya A. V. Sravnenie osnovnykh komponentov aktsentuatsionno-ritmicheskikh sistem russkogo i fnskogo yazykov // IV Mezhdunarodnaya zaochnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Filologiya i lingvistika: sovremennye trendy i perspektivy issledovaniya»: sbornik materialov konferentsii (15 marta 2012 g.). Krasnodar, 2012 (b). S. 189–192.
6. Yakobson R. O. Tipologicheskie issledovaniya i ikh vklad v sravnitel’no-istoricheskoe yazykoznanie // Novoe v lingvistike. Vyp. III., M., 1963. S. 95–105.
7. Dupoux Emmanuel. Phonological “deafness”: Summary research. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Updated: Dec 2010. URL: http://www.lscp.net/persons/dupoux/presentation/Dupoux_summary_phonological_deafnesses.pdf (data obrashcheniya 23.01.2015).
8. Peperkamp Sharon, Dupoux Emmanuel. A typological study of stress “deafness” // Carlos Gussenhoven and Natasha Warner, eds. Laboratory Phonology 7. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002. R. 203–240.
Price: 50 рублей
To order