LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 2 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

THE CATEGORY OF TIME IN M. PAKHOMOV’S POETRY

N. V. Chikina
Price: 50 руб.
 The paper is devoted to the representation of two categories of time – linearity and 
cyclicity – in the poetry of Miikul Pakhomov, a founder of literature in the Ludic dialect 
of the Karel language. His works include ideas and images refecting the specifcs of 
time perception by the Karelians.
Key words: Karelian-language literature, national artistic consciousness, time, perception.
References
1. Bakhtin M. M. Voprosy literatury i estetiki. M.: Khudozh. lit., 1975. 500 s.
2. Veretennikova S. S. Vremya i prostranstvo v vospriyatii rannikh kuptsov i predprinimateley Florentsii // Prostranstvo i vremya v vospriyatii cheloveka: istoriko-psikhologicheskiy aspekt. Materialy XIV mezhdunar. nauch. konf. Ch. 1. SPb., 2003. S. 114–118.
3. Galkin A. Prostranstvo i vremya v proizvedeniyakh F. M. Dostoevskogo // Voprosy literatury. 1996. № 1. S. 316–323.
4. Gachev G. Neminuemoe: uskorennoe razvitie literatury. M.: Khudozh. lit., 1989. 430 s.
5. Minniyakhmetova T. Prostranstvo i vremya: predstavlenie o tsiklichnosti // Finno-ugrovedenie. 2009. № 1. S. 39–45.
6. Fedorov M. A. Krest’yanskoe ponimanie vremeni: reprezentatsiya kontsepta «vremya» v slovare V. I. Dalya // Uch. zap. PetrGU. Ser.: Obshchest. i gumanitar. nauki. 2014. № 3. S. 55–58.
7. Chikina N. V. Detskaya kareloyazychnaya literatura kon. XX — nach. XXI v. // Yezhegodnik fnnougorskikh issledovaniy. 2014. Vyp. 1. S. 72–84.
8. Kadajikko: runoelmu // Brendojev V. Runoja. Petroskoi: Karjala, 1991. S. 149–185.
9. Pahomov M. Lüüdiland: runod lüüdin kielel. Kuopio: Snellman instituutti, 2000. 186 s.
Price: 50 рублей
To order