LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 2 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

COMPATIBILITY OF NOUN NOMINATIONS OF PERSONS BY PROFESSION WITH QUALITATIVE ADJECTIVES

M. A. Chernykh
Price: 50 руб.
 The research is the frst attempt of complex study on lexical compatibility of persons’ 
names by profession in modern Russian of the 21st century. The article is devoted to 
the compatibility of persons’ nominations by profession with qualitative adjectives. The 
work is based on the language material extracted from Russian fction as well as print 
and audiovisual media of the 21st century (629 examples). 
Key words: compatibility, nominations of persons by profession, attributive distributors, non-isolated attributes, qualitative adjectives.
References
1. Golovanova E. I. Sopostavitel’noe issledovanie naimenovaniy lits  po professii  v russkom i pol’skom yazykakh // Nauchnyi dialog. 2012. № 12: Filologiya. S. 8–20.
2. Vasil’yeva A. S. Tendentsii v upotreblenii naimenovaniy lits zhenskogo pola po professional’noy prinadlezhnosti. M., 2013.
3. Kashpur E. V. Sopostavitel’noe issledovanie naimenovaniy lits po professii i sotsial’nomu statusu vo frantsuzskom i russkom yazykakh: dis. ... kand. flol. nauk. M., 2005.
4. Kozhanova N. V. Naimenovaniya lits po professii v nemetskoyazychnoy kartine mira: dis. ... kand. flol. nauk. Barnaul, 2007. 
5. Mukhiddinova T. Terminy i terminosistemnye osobennosti naimenovaniya lits po professii (na materiale tadzhikskogo i angliyskogo yazykov). Tadzhikistan, 2011.
6. Netesanova N. V. Sopostavitel’nyi analiz frazeologicheskikh yedinits s komponentom — naimenovaniem litsa po professii angliyskogo, frantsuzskogo i russkogo yazykov: diplomnaya rabota. Kurgan, 2003. 
7. Furashov V. I. Obosoblennye soglasovannye opredeleniya v sovremennom russkom yazyke.  Vladimir, 1975. 
8. Yudina N. V. Atributivnaya valentnost’ relyativnykh sushchestvitel’nykh (na materiale terminov rodstva). Vladimir, 2000.
Price: 50 рублей
To order