LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 1 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

“PICTORIALISM” OF BAROQUE MUSIC: THE ISSUE OF THE MEANS AND TECHNIQUES OF DEPICTION

I. V. Kirienko
Price: 50 руб.
 The purpose of the paper is to analyse musical rhetorical fi gures and musical pictorial themes of the Baroque era. Particular attention is given to pictorial fi gures and themes that are able to transmit visual images through sounds. The article presents illustrations from musical literature. The author concludes that the musical pictorial themes and musical rhetorical fi gures of the pictorial nature helped the audience to read musical text.
Key words: musical rhetorical fi gures, musical pictorial themes, visibility of Baroque
music, semantics, music graphic art.
References
1. Arnonkur N. Programmnaya muzyka – kontserty Vival’di // Sovetskaya muzyka. 1991. № 11. S. 92–94
2. Zakharova O. I. Muzykal’naya ritorika XVII – pervoy poloviny XVIII vekov // Problemy muzykal’noy
nauki: sbornik statey. Vyp. 3. M.: Sovetskiy kompozitor, 1975. S. 345–370.
3. Zakharova O. I. Ritorika i zapadnoevropeyskaya muzyka XVII – pervoy poloviny XVIII veka: printsipy,
priemy. M.: Muzyka, 1983. 77 s., not (Voprosy istorii, teorii, metodiki).
4. Kudryashov A. Yu. Teoriya muzykal’nogo soderzhaniya. Khudozhestvennye idei yevropeyskoy muzyki
XVII – XX vv.: uchebnoe posobie. SPb.: Izdatel’stvo «Lan’», 2006. 432 s.
5. Mal’tseva A. A. Muzykal’no-ritoricheskie fi gury Barokko: problemy metodologii analiza (na materiale
lyuteranskikh magnifi katov XVII veka): monografi ya / A. A. Mal’tseva. Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2014.
324 s., il.
6. Nosina V. B. Simvolika muzyki I. S. Bakha. M.: Klassika-XXI, 2004. 56 s.
7. Chigareva E. I. Problema interpretatsii «ritoricheskogo slova» v muzyke Motsarta (na materiale knigi
G. Borna «Muzykal’nyi yazyk Motsarta. Klyuch k zhizni i tvorchestvu») // Muzykal’noe iskusstvo barokko:
stili, zhanry, traditsii ispolneniya: sbornik statey. Vyp. 37. M.: MGK im. P. I. Chaykovskogo, 2003. S. 194–
220.
8. Shveytser A. Iogann Sebast’yan Bakh. M.: Klassika-XXI, 2002. 816 s., il.
Price: 50 рублей
To order