LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 1 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

JAPANESE CERAMICS OF THE EDO PERIOD (1603–1868): REVISITING THE PROBLEMS OF TYPOLOGY AND CLASSIFICATION

А. А. Egorova
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the contemporary problems of typology and classifi cation in
Japanese ceramics of the Edo period (1603–1868), the most fruitful and multifarious
epoch in the history of Japanese ceramics. The development of the traditional Japanese ceramics classifi cation is considered in the wide sociocultural and artistic context of Japanese history and in close connection to the history of ceramics collecting. The author reveals several systematisation criteria, which were taken as a basis in early classifi cations: topographical, stylistic and functional as well as less developed technological criteria. The article covers the reasons for the adoption of terms and systematisation elements used in Japanese literature by Western art criticism. Itemising some drawbacks of modern classifi cations of Japanese ceramics, the author puts forward a model of analytical classifi cation, applicable both in scientifi c and practical museum work.
Key words: ceramics, applied and decorative arts, ceramics, Japan, classifi cation,
typology.
References
1. Bayandin D. V. Tipologiya keramiki poseleniy epokhi rannego zheleznogo veka predgoriy Altaya //
Istoriko-kul’turnoe nasledie Severnoy Azii: Itogi i perspektivy izucheniya na rubezhe tysyacheletiy. Barnaul,
2001. S. 307–310.
2. Grachyov M. V., Meshcheryakov A. N. Istoriya drevney Yaponii: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.:
Natalis, 2010. 544 s.
3. Zavadskaya E. V. Slovo o zhivopisi s gorchichnoe zerno. M.: Izd-vo V. Shevchuk, 2001. 508 s.
4. Imanov G. M., Kosov V. S., Smirnov G. V. Proizvodstvo khudozhestvennoy keramiki. M., 1985. 223 s.
5. Ksenofontova R. A. Yaponskoe traditsionnoe goncharstvo XIX — pervoy poloviny XX v. M.: Nauka,
1980. 191 s.
6. Mazurik V. P. Chaynaya chashka i eyo funktsii v yaponskom chaynom deystve (tyanoyu) // Veshch’ v
yaponskoy kul’ture. M.: Vost. lit., 2003. S. 137–168.
7. Pustovalov S. Zh. Klassifi katsiya katakombnoy keramiki // Epokha bronzy Dono-Donetskogo regiona:
mat-ly 5-go Ukrainsko-Rossiyskogo polevogo arkheologicheskogo seminara. K.-Voronezh, 2001. S. 88–95.
8. Brandt Kim. Kingdom of Beauty: Mingei and the Politics of Folk Art in Imperial Japan/ Kim Brandt.
Durham and London: Duke University Press, 2007. 306 p.
9. Maske Andrew L. Potters and Patrons in Edo Period Japan: Takatori ware and the Kuroda domain /
Andrew L. Maske- Ashgate, 2011. 344 p.
10. Navarro M. R. The Rise of Bizen Ceramics in the Momoyama Period, 1573–1615: from Household
Wares to Tea Utensils/ M.R. Navarro. Reimer, Berlin, 2008. 212 p.
11. Yanagi So:etsu, Leach Bernard. The Unknown Craftsman: A Japanese Insight into Beauty / Soetsu
Yanagi, Bernard Leach. NY: Kodansha USA, 2013. 232 p.
Price: 50 рублей
To order