LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 1 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

THE CONCEPT OF THE “POST-BLAST” HISTORY IN THE NOVEL “THE SLYNX” BY T. TOLSTAYA

Li Jun
Price: 50 руб.
 The article is devoted to studying the chronotope in T. Tolstaya’s anti-utopia and
revealing the constant features of the “Russian world”. The author of the article comes
to the conclusion that the future turns out to be the past in T. Tolstaya’s novel, and the
most important constant of the “Russian world” is chaos.
Key words: Russian literature of the 20th century, modern Russian literature,
postmodernism, Tatiana Tolstaya, conception of history, constants of the “Russian
world”, estrangement.
References
1. Bogdanova E. A. Motivnyi kompleks prozy Tat’yany Tolstoy: avtoref. … kand. fi lol. nauk. SPb., 2014.
16 s.
2. Genis A. Vid iz okna // Novyi mir. 1992. № 8. S. 210–218.
3. Ivanova N. B. Sovremennaya russkaya literatura: metasyuzhet i ego vospriyatie: avtoref. dis. … doktora
fi lol. nauk. SPb., 2006. 46 s.
4. Leyderman N., Lipovetskiy M. Sovremennaya russkaya literatura: 1950–1990-e gody. M.: ITs
«Akademiya», 2003. T. 2. 688 s.
5. Lipovetskiy M. N. Beskonechnyi konets istorii («Kys’» T. Tolstoy) // Russkaya literatura epokhi postmodernosti.
Ser. «Literaturnye napravleniya i techeniya v russkoy literature XX veka». SPb.: Filol. fak-t
SPbGU, 2006. Vyp. 4. S. 3–42.
6. Murzaev E. M. Tyurkskie geografi cheskie nazvaniya. M.: Vostochnaya literatura. 1996. 256 s.
7. Smolitskaya G. P., Gorbanevskiy M. V. Toponimiya Moskvy. Ser. «Literaturovedenie i yazykoznanie» /
otv. red. V. V. Ivanov. M.: Nauka, 1982. 291 s.
8. Tolstaya T. Den’: Lichnoe. M.: Podkova, 2001. 498 s.
9. Tolstaya T. Kys’. M.: Eksmo, 2004. 368 s.
Price: 50 рублей
To order