LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 1 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE FANTASTIC PICTURE OF THE WORLD IN ENGLISH THRILLERS

A. O. Tananykhina
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the study of concepts of magical fantastic fairy creatures in
English thrillers. It is proved that the presentation of fairy concepts of supernatural
magical creatures consists of ambivalent aspects combining fi gurative and conceptual components. Emotional component plays a signifi cant role in the linguistic representation of concepts of supernatural creatures.
Key words: fantastic picture of the world, concept, thriller, wizard, supernatural
magical creature, components of the concept.
References
1. Knigin I. A. Slovar’ literaturovedcheskikh terminov. Saratov, 2006. 270 s.
2. Meletinskiy E. M. Istoricheskaya poetika novelly. M., 1990. 279 s.
3. Meletinskiy E. M. Mif i skazka // Meletinskiy E. M. Izbrannye stat’i. Vospominaniya. M., 1998. 571 s.
4. Neyelov E. M. Skazka, fantastika, sovremennost’. Petrozavodsk, 1987. 124 s.
5. Plakhova O. A. Lingvosemiotika angliyskoy skazki: zhanrovoe prostranstvo, znakovaya reprezentatsiya,
diskursivnaya aktualizatsiya: diss. ... dokt. fi lol. nauk. Volgograd, 2013. 542 s.
6. Tananykhina A. O. K voprosu o morfologii angloyazychnogo skazochno-fantaziynogo detektiva // Studia
Linguistica, vyp. 22. Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov RGPU im. A.I. Gertsena. Sankt-Peterburg,
2013. S. 237–244.
7. Tananykhina A. O. Kompozitsionnaya struktura angloyazychnogo skazochno-fantaziynogo lyubovnogo
romana // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina: nauchnyi zhurnal.
№ 1. Tom 7. Filologiya. SPb, 2014a. S. 110–119.
8. Tananykhina A. O. Osnovnye kontsepty skazochno-fantaziynykh tekstov // Filologicheskie nauki.
Voprosy teorii i praktiki. Nauchno-teoreticheskiy i prikladnoy zhurnal. № 9 (39). Chast’ II. Tambov, 2014.
S. 165–168.
9. Filimonova O. E. Kategoriya emotivnosti v angliyskom tekste (kognitivnyi i kommunikativnyi aspekty):
avtoref. dis. ... dokt. fi lol. nauk. SPb, 2001. 44 s.
10. Aaronovitch B. Rivers of London. Gollancz. Great Britain, 2011. 392 p.
 
Price: 50 рублей
To order