LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 1 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

THE ISSUE OF IDENTIFICATION OF TRUTH VALUES

V. I. Strelchenko
Price: 50 руб.
 Due to relativisation of the basic principles of science (mathematics, logic, physics),
fundamentally new ideas about truth and reality, as compared to the previous ones,
appeared in the 20th and early 21st centuries. In the context of criticism of the classical
conception of truth, its non-classical versions (linguistic, pragmatic, existential and
hermeneutic) were formed. The spread of the “pluralism of opinions” principle in the
area of identifi cation of truth values turned out to result in the loss of the epistemological meaning of truth as the absolute goal and value of knowledge, its subordination to the arbitrariness of subjective individual or group interests.
Key words: truth, ontology, epistemology, classical conception of truth, linguistic
conception of truth, pragmatic conception of truth, existential and hermeneutic
conception of truth.
References
1. Dekart R. Razyskanie istiny // Sochinenie: v 2 t. M., 1989. T. 1. S. 154–178.
2. Dzhems V. Vselennaya s plyuralisticheskoy tochki zreniya. M., 1911.
3. Dzhems V. Pragmatizm. SPb., 1914.
4. Dzhokhadze I. D. Patnem vs Rorti: spor o pragmatizme i relyativizme // Epistemologiya i fi losofi ya
nauki. 2011. T. XXX. № 4. S. 175–190.
5. Il’yenkov E. V. Filosofi ya i kul’tura. M., 2011.
6. Kant I. Pedagogicheskiy traktat // Traktaty i pis’ma. M., 1989.
7. Marks K., Engel’s F. Moral’ i pravo. Vechnye istiny // Sochinenie: v 50 t. 2-e izd. M., 1961. T. 20.
S. 85–97.
8. Medouz D. Kh., Randers I., Medouz D. L. Predely rosta: 30 let spustya. M., 2012.
9. Nikiforov A. L. Struktura i smysl zhiznennogo mira cheloveka. M., 2012.
10. Nitsshe F. Veselaya nauka // Izbr. proizvedeniya: v 3 t. M., 1991. T. 2.
11. Nitsshe F. K genealogii morali // Izbr. proizvedeniya: v 3 t. M., 1991. T. 3.
12. Ogurtsov A. P. Istina, pravdopodobnost’ i probabilizm // Lichnost’. Kul’tura. Obshchestvo. 2009.
Vyp. 4. T. XI. S. 70–88.
13. Ogurtsov A. P. Filosofi ya nauki. XX vek. SPb., 2011.
14. Platon // Sochinenie: v 4 t. M., 1968. T. 1.
15. Popper K. Logika i rost nauchnogo znaniya. M., 1983.
16. Rayttsinger Y. (Papa Rimskiy Benedikt XVI). Vera, istina, tolerantnost’. M., 2007.
17. Feyerabend P. Nauka v svobodnom obshchestve. M., 2010.
18. Khaydegger M. Vremya kartiny mira // Vremya i bytie. M., 1993.
19. Khaydegger M. Kant i problemy metafi ziki. M., 1997
20. Khaydegger M. Nauka i osmyslenie // Vremya i bytie. M., 1993.
21. Khaydegger M. O sushchnosti istiny // Razgovor na proselochnoy doroge. M., 1991.
22. Khaydegger M. Osnovnye problemy fenomenologii. SPb., 2001.
23. Khaydegger M. Preodolenie metafi ziki // Vremya i bytie. Stat’ i vystupleniya. M., 1993.
24. Khaydegger M. Uchenie Platona ob istine // Vremya i bytie. Stat’ i vystupleniya. M., 1993.
25. Khaydegger M. Chto zovetsya myshleniem? M., 2006.
26. Shiller F. Nashi chelovecheskie istiny. M., 2004.
27. Lighthillz. The Recently Recognized Failure of Predictability in Newitonican Dinamics // Proceedings
of the Royal Society. L., 1987.
28. Putuam H. Reaspn, Truth and History. Cambridge, 1981.
29. Rorty R. Philosophy and Mirror of Nature. Prinston., 1979.
Price: 50 рублей
To order