LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" №9 (Art history, philology and historical sciences), 2014.

Social Element of Academic Culture: the Trajectory of Development

N. G. Zakrevskaya, E. Yu. Komeva, E. V. Outisheva
Price: 50 руб.
 The article explores interrelationship of university education and sports with other spheres of public life. A scienti fi c study was conducted of a separate social group, which includes academic community at the University of Physical Culture. Development of scienti fi c schools in the sphere of physical culture and sport forms a social element in the academic culture. Formation of university scienti fi c schools promotes academic mobility and adoption of scientific community subculture.
Key words: academic mobility, school of sciences, social element, subculture, intellectual potential, university of physical culture.
REFERENCES
1. Burd'ye P’yer. Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki / per. s frants.; otv. red.
perevoda, sost. i poslesl. N. A. Shmatko. M.: Institut eksperimental'noy sotsiologii;
SPb.: Aletey’ya, 2005. 576 s.
2. Zakrevskaya N. G., Utisheva E. V. K probleme sotsial'nogo zdorov'ya
sovremennykh studentov. Nats. gos. un-t fiz. kul'tury, sporta i zdorov'ya im.
P. F. Lesgafta, Sankt-Peterburg // Chelovek, sport, zdorov’ye. V Mezhdunarodnyi
kongress, 21–23 aprelya 2011 g., Sankt-Peterburg, Rossiya: materialy kongressa. SPb., 2011. S. 118–119.
3. Zakrevskaya N. G.  Razvitie nauchno-pedagogicheskogo potentsiala v universitetakh fi zicheskoy kul'tury sovremennoy Rossii: monogr. / Nats. gos. un-t fi z. kul'tury,
sporta i zdorov'ya im. P. F. Lesgafta, Sankt-Peterburg. SPb.: [b. i.], 2009.
4. Zaslavskaya T. I.  Avangard rossiyskogo delovogo soobshchestva: gendernyi
aspekt // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2006. № 5. S. 3–14.
5. Komeva E. Yu.  Sportivnaya subkul'tura: rol' i funktsii v obrazovatel'nom
prostranstve // Vserossiyskiy forum «Molodye uchenye – 2010»: sb. materialov foruma.
M., 2010. S. 230–231.
6. Prokhorov A. V. sootnoshenie korporativnoy i akademicheskoy kul'tur v
sovremennom universitete // Vestnik TGU. 2010. Vyp. 10 (90). S. 179–184.
7. Sorokin P. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo. M.: Politizdat, 1992. 543 s.
8. Utisheva E. V., Zakrevskaya N. G.  Fenomen kul'tury akademicheskogo
soobshchestva: traektoriya razvitiya // Chelovek. Kommunikatsiya. Kul'tura: tezisy i
stat'i IV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii 25 aprelya 2012 g. / Min-vo kul'tury
Rossiyskoy Federatsii; S.-Peterb. gos. un-t kino i televideniya; Fakul'tet massovykh
kommunikatsiy. SPb., 2012. S. 444–451.
9. Sheler M. Polozhenie cheloveka v kosmose // Izbrannye proizvedeniya. M., 1994.
S. 194–197.
Price: 50 рублей
To order