LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 10 (Historical, sociological and economic sciences), 2014

Feat ures and problems of format ion of the vocat ional training system on railwa y transport of the Fa r Ea st in the first years of the Soviet power

G. A. Tronova
Price: 50 руб.
 The article touches upon the problems of formation of vocational training in the railway
branch of the Far East in the first years of the Soviet power after the end of the Civil
War. The features of training of qualified personnel for railroads are shown. The author
describes the role of professional technical establishments in training of workers for the railway branch and demonstrates forms and methods of vocational training of skilled workers for railway transport.
Key words: college, school of factory apprenticeship, vocational technical education,
Ministry of National Education, qualification, training of labour personnel, railway department,specialty.
References
1. Baldin S. S., Moiseyenko V. V. Proftekhshkola Primor’ya. Istoriya i sovremennost’. Vladivostok:
Dal’nauka, 2004.
2. Gudok. 1926. № 95.
3. Dal’nevostochnaya respublika. 1921. № 5.
4. Dal’nevostochnaya respublika. 1922. № 166.
5. Dal’nevostochnyi put’. 1924. № 204.
6. Dal’nevostochnyi put’. 1924. № 212.
7. Dal’nevostochnyi put’. 1925. № 10.
8. Kulinich N. G. Povsednevnaya kul’tura gorozhan sovetskogo Dal’nego Vostoka v 1920–1930-kh gg.
Khabarovsk, 2010.
9. Ministerstvo Narodnogo prosveshcheniya DVR. Reforma 1: sbornik dokumentov. Chita, 1921.
10. Narodnoe obrazovanie na Dal’nem Vostoke v 1923–1924 godakh. Khabarovsk, 1925.
11. Rossiyskiy gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka (RGIA DV). F. R-1467. Op. 1.
12. RGIA DV. F. R-2506. Op. 1.
13. RGIA DV. F. R-2532. Op. 2. Ed. khr. 4.
14. RGIA DV. F. R-3184. Op. 1. Ed. khr. 345.
15. 3-ya dorozhnaya konferentsiya po Profobru na Ussuriyskoy zheleznoy doroge // Materialy 3-y
dorozhnoy konferentsii po Profobru na Ussuriyskoy zheleznoy doroge. 15–18 iyunya 1926 g. Khabarovsk,
1926.
Price: 50 рублей
To order