LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 10 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2014

The nomenclat ure of ab ilities in forming of grammat ical competence (synta ctic aspect) of profession-oriented text translat ors

A. V. Sakaeva
Price: 50 руб.
 The article considers the advisability of grammatical competence (syntactic aspect)
forming among translators of profession-oriented texts, because this profession is
very important nowadays and, as a result, requirements to translators’ training quality
increase. The author of the article develops a nomenclature of grammatical abilities that are formed alongside with grammatical competence (syntactic aspect) of professionoriented text translators, which is useful for becoming a competent expert.
Key words: translator of profession-oriented texts, grammatical competence (syntactic
aspect), grammatical phenomena, grammatical skills, grammatical abilities.
References
1. Arakin V. D. Sravnitel’naya tipologiya angliyskogo i russkogo yazykov: uchebnik. M.: FIZMATLIT,
2005. 256 s.
2. Vitlin Zh. L. Sovremennye problemy obucheniya grammatike inostrannykh yazykov // Inostrannye
yazyki v shkole. 2000. № 5. S. 22−26.
3. Min’yar-Beloruchev R. K. Metodika obucheniya frantsuzskomu yazyku: Ucheb. posobie dlya studentov
ped. in-tov po spets. «Inostr. yaz.». M.: Prosveshchenie, 1990. 224 s.
4. Tsetlin V. S. Metodika obucheniya grammaticheskim yavleniyam frantsuzskogo yazyka v sredney
shkole (osnovnye voprosy). M.: Akademiya ped. Nauk, 1961. 265 s.
5. Chernova S. S. Formirovanie orientatsionnoy osnovy obucheniya grammaticheskim yavleniyam //
Novye tekhnologii obucheniya, vospitaniya, diagnostiki i tvorcheskogo razvitiya lichnosti: sb. st. i tez. IV
Vserossiyskoy nauchno-prakt. konf. Ch. III. Yoshkar-Ola, 1996. S. 105.
Price: 50 рублей
To order