LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 10 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2014

The principle of systemat isat ion in foreign language educat ion

Nina Shan
Price: 50 руб.
 The article discusses the role of systematisation as one of the basic principles of
foreign language education. The implementation of this principle is illustrated by the
methodology of teaching Russian to Chinese students and teaching Chinese to Russian students. The article shows that systematisation embraces all levels of language-learning experience: from a foreign sound or graphical sign to a speech act in the larger context of a speech event. The focus on systems thinking can accompany, rather than contradict, the principles of communication and graded difficulties. Showing the way from a form to a message and from intention to its verbalisation, this principle fosters the development of communicative competence.
Key words: systematisation, graded difficulties, communication, levels of
systematisation, speech acts, extended utterance, linguocultural competence.
References
1. Aleksandrova O. A. Obrazovanie: dostupnost’ ili kachestvo – posledstviya vybora // Znanie. Ponimanie.
Umenie. 2005. № 2. S. 83–93.
2. Akhmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskikh terminov. M., 1966. 688 s.
3. Ivanova T. M. K voprosu o sistemnom podkhode k metodike prepodavaniya russkogo yazyka kak
inostrannogo (na primere russkoy leksiki) // Uchenye zapiski ZabGGPU, 2012. S. 266–271.
4. Kolker Ya. M., Ustinova E. S. Kontseptual’nye osnovy kognitivno-kommunikativnogo global’noorientirovannogo
prepodavaniya inostrannykh yazykov v vysshey shkole // Shkola budushchego. 2009.
№ 5. S. 41–50.
5. Metodika obucheniya inostrannym yazykam: traditsii i sovremennost’: kollektivnaya monografiya /
pod red. A. A. Mirolyubova. Obninsk: Titul, 2010. 404 s.
6. Mey Inli. Printsip sistematizatsii, printsip glubiny i printsip shiriny // Vestnik Tszisiskogo universiteta.
2004. № 8.
7. Ustinova E. S. «Golografichnost’» slova kak rezul’tat ego osmysleniya v razlichnykh «izmereniyakh» //
Inostrannye yazyki v vysshey shkole: Ryazan’, 2010. № 2 (13). S. 153–157.
8. Sheina I. M. Yedinitsy i sposoby yazykovoy kontseptualizatsii v delovom pis’me: monografiya. Ryazan’:
izd-vo RGU im. S. A. Yesenina, 2012. 339 s.
9. Brown H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. Third Edition. L.: Prentice hall
Regents, 1994. 347 pp.
10. Brown H. Douglas. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language pedagogy. L.:
Prentice hall Regents, 1994. 460 pp.
Price: 50 рублей
To order