LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 12 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

THE PARADIGM OF VERB ASPECTS AND TENSES IN RUSSIAN COLLOQUIAL SPEECH

E. Yu. Sidorova
Price: 50 руб.
 The paper is devoted to grammatical changes of a verb related to the transformation of
its lexical semantics in colloquial speech.
Key words: Russian colloquial speech, colloquiality, verb, aspect.
References
1. Bol’shoy tolkovyi slovar’ russkogo yazyka / pod red. S. A. Kuznetsova. SPb.: Norint, 1998.
2. Bondarko A. V. Printsipy funktsional’noy grammatiki i voprosy aspektologii. 4-e izd. M.: Izd-vo LKI, 2007. 208 s.
3. Zolotova G. A. Sintaksicheskiy slovar’: repertuar elementarnykh yedinits russkogo sintaksisa. M.: Editorial URSS, 2006.
4. Norman B. Yu. Slovoforma vs paradigma (na materiale russkogo yazyka) // Universitetskiy nauchnyi zhurnal. SPb., 2013. № 4. S. 30–40.
5. Sirotinina O. B. O terminakh «razgovornaya rech’», «razgovornost’» i «razgovornyi tip rechevoy kul’tury» // Liki yazyka. K 45-letiyu nauchnoy deyatel’nosti E. A. Zemskoy. M.: Nasledie, 1998. S. 348–353.
6. Sovremennyi tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. SPb.: Norint, 2006.
7. Khimik V. V. Bol’shoy slovar’ russkoy razgovornoy ekspressivnoy rechi. SPb.: Norint, 2004.
8. Sharandin A. L. Russkiy glagol: Kompleksnoe opisanie: monografia. Tambov: Izd-vo Pershina R. V., 2009. 587 s.
Price: 50 рублей
To order