LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 12 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

SCREEN IDENTITY: GENESIS, OBJECTIVES, STAGES OF DEVELOPMENT

V. S. Kishankov
Price: 50 руб.
 The study is aimed at historical analysis of the audiovisual design of Russian television in the mid-20th – early 21 st centuries. The author reveals a trend of intensifiation and transformation of the role of television design along with the introduction of new media technologies. Technological and artistic possibilities of television design in the digital and pre-digital periods are compared. The author identifis the main stages in the development of television design and introduces new terms related to modern television practice: inter-programme space, identity of a TV channel and a TV-broadcast.
Key words: television art, screen art, audiovisual creation, multimedia, interprogramme space.
References
1. Ioskevich Ya. B. Internet kak novaya sreda khudozhestvennoy kul’tury. SPb.: RIII, 2006. 168 s.
2. Kishankov V. S. Televidenie kak oblast’ tvorchestva v novykh kommunikatsionnykh usloviyakh // Nauchnoe mnenie. № 8. SPb., 2014. S. 67–69.
3. Kishankov V. S. Televizionnoe iskusstvo: spetsifia vyrazitel’nykh sredstv, praktika, perspektivy // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 3. URL: http://www.science-education.ru/117- 13083 (data obrashcheniya: 16.06.2014).
4. Litvina T. V. Informatsionno-obraznye i strukturno-kompozitsionnye sredstva tv-dizayna: dis. ... kand. isk. nauk. M., 2005. 207 s.
5. Monetov V. M. Vyrazitel’nye vozmozhnosti komp’yuternykh tekhnologiy v tvorchestve khudozhnika ekrannykh iskusstv: dis. ... kand. isk. nauk. 17.00.03 /VGIK im. Gerasimova. M., 2006. 181 s.
6. Shumilova S. D. Tsvet v sisteme khudozhestvennykh sredstv sovremennogo televideniya: dis. ... kand. isk. nauk. M., 2006. 159 s.
7. Shustrova O. I. Proektirovanie mul’timediynogo ART-prostranstva sredstvami sovremennogo dizayna: dis. ... kand. isk. nauk. SPb., 2009. 243 s.
8. Yugay I. I. Ponyatie media v iskusstve // Voprosy kul’turologii. 2013. № 7. S. 93–97.
Price: 50 рублей
To order