LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 12 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

NOUN AS THE MAIN NOMINATIVE UNIT OF THE RISK MANAGEMENT TERMINOLOGY (BASED ON THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)

M. E. Akhmetova
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the classifiation of the risk management terminology according to parts of speech, based on the Russian and English languages. The author examines traditional linguistic approaches, which state that a substantive has a high nominative potential compared to other parts of speech. Admitting the nominative status of nouns, the author agrees with the idea of K. Averbukh of dividing the risk management terminology into two areas (the area of functioning and the area of fiation).
Key words: theory of terminology, noun, term, terminology, area of fiation, area of
functioning.
References
1. Akhmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskikh terminov. M., 1966.
2. Borisova T. G. Kognitivnye mekhanizmy derivatsii: derivatsionnaya kategoriya veshchestvennosti v sovremennom russkom yazyke: dis. … d-ra fiol. nauk. Krasnodar, 2008.
3. Vinokur G. O. O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoy tekhnicheskoy terminologii (1939 g.) // Tatarinov V. A. Istoriya otechestvennogo terminovedeniya: ocherki i khrestomatiya. M., 1994.
4. Golovanova E. I. Kognitivnoe terminovedenie. Chelyabinsk, 2008.
5. Golovin B. N., Kobrin R. Yu. Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh: uch. posobie. M., 1987.
6. Kandelaki T. L. Semantika i motivirovannost’ terminov. M., 1977.
7. Komarova Z. I. Semanticheskaya struktura spetsial’nogo slova i eyo leksikografiheskoe opisanie. Sverdlovsk, 1991.
9. Lakof, Dzh. Metafory, kotorymi my zhivem / Dzh. Lakoff, M. Dzhonson; per. A. N. Baranova. M., 2004.
10. Reformatskiy A. A. Vvedenie v yazykovedenie. M., 1967.
11. Reformatskiy A. A. Mysli o terminologii // Sovremennye problemy russkoy terminologii. M., 1986.
12. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. M., 1948–1965. T. 15.
13. Superanskaya A. V., Podol’skaya N. V., Vasil’yeva N. V. Obshchaya terminologiya: voprosy teorii. M., 2012.
14. Telyatnikova I. V. Semantika, derivatsiya i funktsionirovanie nominatsiy terminosfery «Psikhologiya razvitiya»: avtoref. dis. ... kand. fiol. nauk. Stavropol’, 2007.
15. Felber H. Terminology manual. Paris, 1984.
16. Richards J., Platt J., Weber H. Longman Dictionary of Applied Linguistics. Harlow, 1985.
Price: 50 рублей
To order