LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 12 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

FORMING OF SEMANTIC FEATURES OF SONATA DURING THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE GENRE: THE 20TH CENTURY

R. G. Shitikova
Price: 50 руб.
 The article concludes the series of four papers devoted to the problem of identifiation of the genre (previous articles were published in “The Scientifi Opinion” Journal N 9, 10
and 11 in 2014). The author shows the resumptive nature of sonata semantic
features developed within the Baroque, Classicism, Romanticism and the 20th-century
music; discloses a process of their transformation in the context of the major trends in
musical thinking development; reveals new distinguishing features of sonata formed in
the modern composing practice.
Key words: genre, instrumental music, sonata, semantic indication, modern musical
composition.
References
1. Druskin M. S. Na perelome stoletiy // O zapadnoevropeyskoy muzyke XX veka. M.: Sovetskiy kompozitor, 1973. S. 7–30.
2. Orlov G. A. Drevo muzyki. 2-e izd., ispr. SPb.: Kompozitor, 2005. 440 s.
3. Kholopova V. N. Sofia Gubaydulina: putevoditel’ po proizvedeniyam. 2-e izd., dop. M.: Kompozitor, 2001. 56 s.
4. Kholopova V. N., Restan’o E. Sofia Gubaydulina. M.: Kompozitor, 1996. 329 s.
5. Shitikova R. G. Dialogichnost’ kak osnova sovremennogo sonatnogo myshleniya (Muzyka XX veka v vuzovskikh kursakh «Istoriya iskusstv» i «Analiz muzykal’nykh proizvedeniy») // Sovremennoe muzykal’noe obrazovanie – 2005. SPb.: IPTs SPGUTD, 2005. Ch. 1. S. 47–50.
6. Shitikova R. G. Identifiatsiya i interpolyatsiya natsional’noy traditsii v sonate XX veka // Real’nost’ etnosa. Rol’ obrazovaniya v formirovanii etnicheskoy i grazhdanskoy identichnosti: sbornik statey po materialam VIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 4–7 aprelya 2006 g.). SPb.: Asterion, 2006. S. 238–642.
7. Shitikova R. G. Interpretatsiya kontrasta kak zhanroobrazuyushchego faktora v sonate XX veka // Obshchestvo. Sreda. Razvitie. 2014. № 2. S. 128–131.
8. Shitikova R. G. Sistemy logicheskoy organizatsii zvukovogo materiala v sonate XX veka. K probleme analiza sovremennoy muzyki // Sovremennoe muzykal’noe obrazovanie – 2006. SPb.: Izd-vo «SMIO Press», 2006. S. 41–45.
9. Shitikova R. G. Formirovanie semanticheskikh priznakov sonaty v protsesse istoricheskoy evolyutsii zhanra: epokha barokko // Nauchnoe mnenie. Filosofskie i fiologicheskie nauki, iskusstvovedenie. 2014. № 9. S. 43–52.
10. Shitikova R. G. Formirovanie semanticheskikh priznakov sonaty v protsesse istoricheskoy evolyutsii zhanra: period klassitsizma // Nauchnoe mnenie. Filosofskie i fiologicheskie nauki, iskusstvovedenie. 2014. № 10. S. 60–67.
11. Shitikova R. G. Formirovanie semanticheskikh priznakov sonaty v protsesse istoricheskoy evolyutsii zhanra: vek romantizma // Nauchnoe mnenie. Filosofskie i fiologicheskie nauki, iskusstvovedenie. 2014. № 11. S. 16–24.
Price: 50 рублей
To order