LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 11 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

LEGAL EVALUATIVE CONCEPTS AS A PARTICULAR CASE OF LEGAL CONCEPTS

L. V. Vlasova
Price: 50 руб.
 The paper deals with theoretical and methodological approaches to the defi nitions of a “legal evaluative concept” and “legal concept”. The author mentions mistakes related to the vagueness of the general content and interpretation in the process of law enforcement.
Keywords: legal evaluative concept, legal concept.
References
1. Kartashov V. N. Yuridicheskaya praktika // Teoriya gosudarstva i prava: kurs lektsiy / pod red. N. I.
Matuzova i A. V. Mal’ko. M., 2003.
2. Levina D. N. Teoreticheskie problemy tolkovaniya i primeneniya otsenochnykh ponyatiy: avtoref. na
sois. uch. step. kand. yurid. nauk. Nizhniy Novgorod, 2007.
3. Malakhov V. P. Filosofi ya prava. M.: Akademicheskiy proekt, 2002. 448 s.
4. Nigmatdinov R. M. Problema pravovykh ponyatiy i otsenochnykh kategoriy v grazhdanskom
protsessual’nom prave: dis. na sois. uch. step. kand. yurid. nauk. Saratov, 2001.
5. Pitetskiy V. V. Otsenochnye priznaki ugolovnogo zakona (sushchnost’, funktsii, perspektivy
ispol’zovaniya v zakonodatel’stve). Krasnoyarsk, 1993.
6. Turanin V. Yu. Problemy formirovaniya i funktsionirovaniya yuridicheskoy terminologii v grazhdanskom
zakonodatel’stve RF: avtoref. na sois. step. kand. yurid. nauk. Belgorod, 2002.
Price: 50 рублей
To order