LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 7, 2014

Role of Stylistic Analysis in Defi ning the Age of the Works in Visual Arts

S. V. Krivondenchenkov
Price: 50 руб.
The article reviews the potential of the stylistic analysis in defi ning the age of a painting. Using Russian portraits as an example, the author establishes a “chronological” connection of the image composition with typical genre changes over time. Various periods suggest the most important elements of the visual language
of an art object.
Keywords: stylistic analysis, composition, painting, typology of genres.
REFERENCES
1. Vel’fl in G. Osnovnye ponyatiya istorii iskusstv. M.: V. Shevchuk, 2002. 344 s.
2. Vipper B. R. K probleme atributsii // Stat’i ob iskusstve. M.: Iskusstvo, 1970.
S. 541–560.
3. Daniel’ S. M. Iskusstvo videt’: o tvorcheskikh sposobnostyakh vospriyatiya, o
yazyke liniy i krasok, i o vospitanii zritelya. SPb.: Amfora, 2006. 206 s.
4. Daniel’ S. M. Kartina klassicheskoy epokhi. Problema kompozitsii v zapadnoevropeyskoy zhivopisi XVII veka. L.: Iskusstvo, 1986. 199 s.
5. Sveshnikov A. V. Kompozitsionnoe myshlenie v izobrazitel'nom iskusstve: avtoref.
… dis. d-ra iskusstvovedeniya. SPb., 2004. 53 s.
Price: 50 рублей
To order