LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 7, 2014

Self-Restraint as a New Value of Character Building. Taking a Choice in a Critical Situation

N. A. Simanova
Price: 50 руб.
The author offers an introduction of a new value into the public conscience through a realization of a need to take a true choice, which becomes possible for a human being only when the principle of a value itself is established, or otherwise, at the highest levels of personality development. Change in the societal attitude to people with disabilities opens up signifi cant prospects for the subsequent advancement of the society. It is suggested that preadaptation may create backup avenues in the modern
ecological and social crisis.
Keywords: selfrestraint, value, personality, preadaptation, life choice.
REFERENCES
1. Vasilyuk F. E. Psikhologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya kriticheskikh
situatsiy). M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1984. 200 s.
2. Leont'yev D. A., Pilipko N. V. Vybor kak deyatel'nost': lichnostnye determinanty i
vozmozhnosti formirovaniya // Voprosy psikhologii. 1995. № 1. S. 97–110.
3. Markov B. V. Khram i rynok. Chelovek v prostranstve kul’tury. SPb.: Aletey’ya,
1999. 296 s.
4. Nalchadzhyan A. A. Sotsial’no-psikhicheskaya adaptatsiya lichnosti (formy,
mekhanizmy i strategii). Yerevan: Izd-vo AN Armyanskoy SSR, 1988. 263 s.
5. Naumova N. F. Sotsiologicheskie i psikhologicheskie aspekty tselenapravlennogo
povedeniya. M.: Nauka, 1988. 199 s.
6. Ovchinnikova O. V. Modeli vnutrenney deyatel’nosti vybora: monografi ya. Perm’:
Izd-vo Zap.-Ural. in-t ekonomiki i prava, 2007. 109 s.
7. Okonskaya N. B. Litso istorii — zolotoe sechenie ili tsivilizatsiya kannibalov.
Sevastopol’: Izd-vo SevNTU, 2003. 232 s.
8. Okonskaya N. K. Mir fi losofi i v prostornykh ramkakh sovremennykh gumanitarnykh
distsiplin // Vestnik PGTU: kul’tura. Istoriya. Filosofi ya. Pravo. 2009. № 1 (20).
S. 215–218.
9. Osnitskiy A. K., Chuykova T. S. Samoregulyatsiya aktivnosti sub’yekta v situatsii
poteri raboty // Voprosy psikhologii. 1999. № 1. S. 92–104.
10. Romashov D. D. Ob usloviyakh «ravnovesiya v populyatsii // Zhurnal
eksperimental’noy biologii. 1931. T. 7. Vyp. 4. S. 442–454.
11. Takhtadzhyan A. L. Principiatectologica. Printsipy organizatsii i transformatsii
slozhnykh sistem: evolyutsionnyi podkhod. 2-e izd., pererab. i dop. SPb.: Izdatel’stvo
SPFKhA, 2001. 121 s.
12. Yung K. G. Arkhetip i simvol. M.: Renessans, 1991. 297 s.
13. Sheler M. Resentiment v strukture moraley. SPb.: Nauka, 1999. 231s.
14. Schleiermacher, Fr., Werke. Auswahl in vier Bänden.Bd. 4., 1911. 168 s.
Price: 50 рублей
To order