LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 7, 2014

Historical Background of the Russian Orthodox Church 14th Century Renaissance

N. A. Lozhkina
Price: 50 руб.
The article is a short introductory foray into the historical events in Russia and the 13th century Byzantine Empire, which are described as the pre-cursors to the emerging
Russian Orthodox Church Revival.
Keywords: historical background, precedents to the Orthodox Revival of the 14th century.
REFERENCES
1. Golovko A. B. Slavyane Vostochnoy Yevropy i krestovye pokhody // Rossica
antique 2006. Issledovaniya i materialy. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta,
2006.
2. Yegorov. V. L. Istoricheskaya geografi ya Zolotoy Ordy v XIII–XIV vv. M.: Nauka,
1985. S. 5–200.
3. Istrin V. M. Otkrovenie Mefodiya Patarskogo i apokrifi cheskie videniya Daniila
v vizantiyskoy i slavyano-russkoy literaturakh: issled. i teksty. M.: Universitetskaya
tipografi ya, 1897.
4. Kul'tura Vizantii. M.: Nauka, 1991.
5. Kolpakova G. S. Iskusstvo Drevney Rusi. M.: Izd-vo Azbuka, 2007.
6. Pashuto V. T. Aleksandr Nevskiy. M.: Uchpedgiz, 1951.
7. Prokhorov G. M. Drevnyaya Rus' kak kul'turnyi fenomen. SPb.: Izd-vo Olega
Abyshko, 2010.
8. Rybakov B. A. Remeslo Drevney Rusi. M.: Akad. nauk SSSR, 1948.
9. Khrapachevskiy R. P. Voennaya derzhava Chingiskhana. M.: AST: LYuKS,
2005.
10. Epokha krestovykh pokhodov. Smolensk: Rusich, 2001.
Price: 50 рублей
To order