LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 7, 2014

Risk Management: Philosophic Premises аnd оther Basics оf Risk Management

O. G. Poskochinova
Price: 50 руб.
The article offers an interpretation of the philosophy of risk taking and a description of a broad range of fundamental humanitarian basic factors of development within the risk
management theory. The author proposes an approach based on conceptual model building, which paves the way towards a philosophical model in general risk management theory.
Keywords: risk theory, riskology, risk management, philosophy of risk, defi nition of risk.
REFERENCES
1. Belyi A. Simvolizm kak miroponimanie. M.: Respublika, 1994.
2. Buyanov V. P., Kirsanov K. A., Mikhaylov L. M. Riskologiya (Upravlenie riskami):
uchebnoe posobie. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izd-vo «Ekzamen», 2003.
3. Korezin A. S. Vvedenie v teoriyu korporativnogo risk-menedzhmenta:
monografi ya. SPb.: Izd-vo Politekh. Un-ta, 2008.
4. Leybnits G. V. Sochineniya: v 4 t. M.: Mysl', 1982. T. 1 (Filosofskoe nasledie).
5. Otkidach V. V., Dzhura S. G., Fisurenko O. V. Riskologiya — upravlenie riskami //
Riski v sovremennom mire: identifi katsiya i zashchita: materialy VIII Mezhdunarodnykh
nauchnykh chteniy Mezhdunarodnoy akademii nauk ekologii i bezopasnosti
zhiznedeyatel'nosti. SPb.: Izd-vo MANEB, 2004. S. 46–49.
Price: 50 рублей
To order