LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 50 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

ACMEOLOGICAL ENVIRONMENT OF UNIVERSITY AS A FACTOR FOR PERFORMANCE DEVELOPMENT OF STUDENTS AND MANAGERS IN PRACTICE-ORIENTED ACTIVITY

M. P. Gabova
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.9.32.35
The article discusses the issue of building up the acmeological environment at universities as  an  objective  factor  for  performance  development  of  students  and  managers  in practice-oriented  project  activity.  The  author  analyses  the  pattern  of  development  of their competencies, social abilities, and creativity.
Key words: practice-oriented project activity, creativity, acmeological environment.
References
1. Baeva I. A., Laktionova E. B., Tarasov S. V. Obrazovatel’naya sreda kak faktor razvitiya lichnosti // Psikhologicheskaya bezopasnost’ obrazovatel’noy sredy regiona: teoreticheskie osnovy i praktika sozdaniya. 2019. S. 13–20. 
2. Gabova M. P., Sof’ina V. N., Galchenko A. S., Katushonok I. Yu. Psikhologo-akmeo-logicheskie tekhnologii lichnostno-professional’nogo razvitiya studentov i rukovoditeley v proektnoy deyatel’nosti // Nauchnoe mnenie. 2018. № 12. S. 48–53.
3. Sovremennye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya / pod red. E. S. Polat. M.: Akademiya, 2010. 272 s.
4. Sof’ina V. N., Gabova M. P., Belyaeva A. A., Vinokurova O. Yu., Galchenko A. S. Akmeologicheskiy podkhod k razvitiyu professional’noy kompetentnosti v proektnoy deyatel’nosti s ispol’zovaniem interaktivnykh tekhnologiy // Vestnik LGU im. A. S. Pushkina. 2016. № 4–1. S. 201–210.
5. Sof’ina V. N., Kuz’mina N. V. Akmeologicheskaya kontseptsiya razvitiya professional’noy kompetentnosti v vuze: monograBya. SPb.: Izd-vo NU «Tsentr strategicheskikh issledovaniy», 2012. 200 s.
 
Price: 50 рублей
To order