LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 48 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

The Problem of Pseudo-seemingness Based on A. S. Pushkin’s Prose and Epistolary Writing

Yu. S. Khelmyanova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.48.197.201
The article is devoted to the semantics of the category of seem-
ingness in the prose and the epistolary prose of A. S. Pushkin, 
to identifi cation of its closeness to the real state of affairs, i.e. 
the synonymous use “seem” and “be”. The problem which is 
raised in the article is about existence of pseudo-seemingness; 
and the author has made an attempt to identify modus situa-
tions in which this pseudo-seemingness manifests itself
Keywords: modus, modality, the category of seemingness, syntax of the Russian language, literary text, epistolary writing, A. S. Pushkin.
REFERENCES
1. Arutyunova N. D. Yazyk i mir cheloveka. M.: Shkola «Yazyki russkoy kul’tury», 
1999. 896 s.
2. Balli Sh. Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka. M.: Izd-vo 
inostrannoy literatury, 1955. 416 s.
3. Baranochnikova L. V. Funktsionirovanie vvodnykh i vstavnykh komponentov v 
poezii i proze A. S. Pushkina: dis. ... kand. fi lol. nauk. SPb., 2011. 190 s.
4. Boldyrev N. N. Modusnye kategorii v yazyke // Kognitivnaya lingvistika: 
Mental’nye osnovy i yazykovaya realizatsiya. Ch. 1. Leksikologiya i grammatika s 
kognitivnoy tochki zreniya: sb. st. k yubileyu prof. N. A. Kobrinoy. SPb.: Trigon, 2005. 
S. 31–46.
5. Vinogradov V. V. O kategorii modal’nosti i modal’nykh slovakh v russkom yazyke 
// Trudy instituta russkogo yazyka AN SSSR. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1950. T. 2 (II). 
S. 38−79.
6. Gatinskaya N. V. Modal’nye slova kazhimosti v russkom yazyke: Kharakteristika 
vzaimootnosheniya s drugimi kategoriyami // Semantika i pragmatika yazykovykh 
yedinits: mezhvuz. sb. nauch. tr. Ufa, 1999. S. 61–68.
7. Gorel’nikova Yu. A. Vyrazhenie modal’nogo znacheniya kazhimosti v strukture 
predlozheniya: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. M., 1993. 18 s.
8. Semenova T. I. Lingvisticheskiy fenomen kazhimosti: monografi ya. Irkutsk: 
IGLU, 2007. 237 s.
9. Khel’myanova Yu. S. Kategoriya kazhimosti i eyo realizatsiya v prozaicheskom 
nasledii A. S. Pushkina: dis. ... kand. fi lol. nauk. SPb., 2016. 225 s.
 
Price: 50 рублей
To order