LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 48 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Prosopographical Research of Laskevich White Clergy Family

S. V. Ivanov
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.48.103.110
This paper studies the history of Laskevich secular clergy family during 
the eighteenth century. The author introduces new historical sources 
for this historical period into the scientifi c discussion, specifying the 
historical and biographical data of the families of the white clergy.
Keywords: white clergy, research, family.
REFERENCES
1. Gosudarstvennyi arkhiv Pskovskoy oblasti (GAPO). F. 22. Op. 1. D. 328.
2. GAPO F. 39. Op. 1. D. 1803. 
3. GAPO F. 39. Op. 1. D. 1815. 
4. GAPO F. 39. Op. 1. D. 1828. 
5. GAPO F. 39. Op. 1. D. 1875. 
6. GAPO F. 39. Op. 1. D. 2861. 
7. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3464. 
8. GAPO F. 39. Op. 1 D. 3474. 
9. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3483. 
10. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3484. 
11. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3492. 
12. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3509. 
13. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3513. 
14. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3514. 
15. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3526. 
16. GAPO. F. 39. Op. 1. D. 3543.
17. GAPO F. 39. Op. 1. D. 3557.
18. GAPO F. 39. Op. 1. D. 4659.
19. GAPO F. 39. Op. 1. D. 4664. 
20. GAPO F. 39. Op. 2. D. 1242. 
21. GAPO F. 39. Op. 20. D. 145. 
22. GAPO F. 39. Op. 20. D. 146. 
23. GAPO F. 39. Op. 20. D. 147. 
24. GAPO F. 39. Op. 20. D. 148.
25. GAPO F. 39. Op. 21. D. 30. 
26. GAPO F. 39. Op. 21. D. 31. 
27. GAPO F. 39. Op. 7. D. 2. 
28. GAPO F. 39. Op. 7. D. 3. 
29. Istoriko-Statisticheskie svedeniya po SPb Yeparkhii. 1869–1885 g. Vyp. 10. 
Razdel «Kuneskaya Petropalovskaya tserkov’». S. 277.
30. Matison A. V. Gorodskoe dukhovenstvo Rossii XVIII v.: istoriko-
genealogicheskoe issledovanie po materialam Tverskoy yeparkhii: avtoref. dis. ... d-ra 
ist. nauk. Yekaterinburg, 2015. S. 41. 
31. Rodosskiy A. V. Familii russkogo dukhovenstva // Izvestiya Russkogo 
genealogicheskogo obshchestva. Vyp. 17. 2005. S. 15–24.
32. Rossiyskiy gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov (RGADA). F. 1209. Op. 1. 
D. 8510. 
33. Unbegaun B. Russkie familii / per. s angl.; pod obshch. red. B. A. Uspenskogo. 
M.: Progress, 1989. 443 s. (Glava IX. Iskusstvennye familii. Familii pravoslavnogo 
dukhovenstva. S. 169–179).
34. Tsentral’nyi gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv Sankt-Peterburga (TsGIA 
SPb). F. 19. Op. 13. D. 599. 
35. TsGIA SPb. F. 19. Op. 1. D. 16545. 
36. TsGIA SPb. F. 19. Op. 1. D. 17063. 
37. TsGIA SPb. F. 19. Op. 10. D. 526. 
38. TsGIA SPb. F. 19. Op. 111. D. 530. 
39. TsGIA SPb. F. 19. Op. 111. D. 532. 
40. TsGIA SPb. F. 19. Op. 111. D. 533. 
41. TsGIA SPb. F. 19. Op. 112. D. 86. 
42. TsGIA SPb. F. 19. Op. 112. D. 305.
43. TsGIA SPb. F. 19. Op. 113. D. 8. 
44. TsGIA SPb. F. 19. Op. 113. D. 411.
45. TsGIA SPb. F. 19. Op. 113 D. 1253. 
46. TsGIA SPb. F. 19. Op. 125. D. 13. 
47. Sheremetevskiy V. V. Famil’nye prozvishcha velikorusskogo dukhovenstva v 18 
i 19 stoletiyakh // Russkiy arkhiv. 1098. Kn. 1. S. 75–97.
Price: 50 рублей
To order