LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 48 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

The Concept of Yu. N. Tyulin on Musical Texture in the Russian Theory of Music of the 20th Century

E. V. Titova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.48.79.88
The article is devoted to one of the most signifi cant  phenomena 
of modern musicology — the scientifi c concept of Yu. N. Tyulin, 
his teaching on the musical texture. The concept of the researcher 
was formed over fi ve decades, beginning in the late 1920s. 
The fundamental principles of the theory of musical texture were 
formulated in his capital work, “The Doctrine of Musical Texture and 
Melodic Figuration”, published in the second half of the 1970s. The 
article considers the most important theoretical categories: musical 
fabric, constitution, texture, voice leading, melodic fi guration, 
etc. The concept of  Yu. N. Tyulin was included in the main fund of 
scientifi c ideas of the Leningrad–Petersburg theoretical school.
Keywords: Yu. N. Tyulin, theory, music, concept, musical fabric, constitution, texture.
REFERENCES
1. Aranovskiy M. G. O granitsakh teorii muzyki // Muzyka. Myshlenie. Zhizn’. 
Stat’i, interv’yu, vospominaniya / red.-sost. N. A. Ryzhkova. M.: Gos. institut iskusst-
voznaniya, 2012. S. 47–56.
2. Klimovitskiy A. I. Yuriy Nikolaevich Tyulin // Problemy muzykal’noy nauki. 2017. 
№ 2 (27). S. 142–152.
3. Ryzhkova N. A. Razvitie funktsional’noy teorii v otechestvennoy muzykal’noy 
nauke XX veka // Iskusstvo muzyki: teoriya i istoriya. 2012. № 6. S. 125–156.
4. Skrebkova-Filatova M. S. Faktura v muzyke: Khudozhestvennye vozmozhnosti. 
Struktura. Funktsii. M.: Muzyka, 1985. 285 s.
5. Stepin V. S. Teoreticheskoe znanie. M.: Progress–Traditsiya, 2003. 744 s.
6. Tyulin Yu. N. Vvedenie v garmonicheskiy analiz na osnove khoralov Bakha. L.: 
Izdanie gosudarstvennoy konservatorii, 1927. 78 s.
7. Tyulin Yu. N. Kratkiy teoreticheskiy kurs garmonii. 3-e izd. M.: Muzyka, 1978. 
168 s.
8. Tyulin Yu. N. Muzykal’naya faktura i melodicheskaya fi guratsiya. Prakticheskiy 
kurs: v 2 kn. Kn. 1 — Zadaniya: uchebnoe posobie. M.: Muzyka, 1980. 311 s.
9. Tyulin Yu. N. Muzykal’naya faktura i melodicheskaya fi guratsiya. Prakticheskiy 
kurs: v 2 kn. Kn. 2 — Obraztsy resheniy: uchebnoe posobie. M.: Muzyka, 1980. 160 s.
10. Tyulin Yu. N. Parallelizmy v muzykal’noy teorii i praktike. L.: Iskusstvo, 56 s.
11. Tyulin Yu. N. Uchenie o garmonii. T. 1. Osnovnye problemy garmonii / pod red. 
B. A. Fingerta i A. A. Adamyana. 1-e izd. L.: Muzgiz; Leningradskoe otdelenie, 1937. 
192 s.
12. Tyulin Yu. N. Uchenie o garmonii. T. 1. Osnovnye problemy garmonii / pod 
red. B. A. Fingerta i A. A. Adamyana. 2-e izd. L.; M.: Gosudarstvennoe muzykal’noe 
izdatel’stvo, 1939. 196 s.
13. Tyulin Yu. N. Uchenie o garmonii. 3-e izd. M.: Muzyka, 1966. 224 s.
14. Tyulin Yu. N. Uchenie o muzykal’noy fakture i melodicheskoy fi guratsii. Melo-
dicheskaya fi guratsiya. M.: Muzyka, 1977. 383 s.
15. Tyulin Yu. N. Uchenie o muzykal’noy fakture i melodicheskoy figuratsii. 
Muzykal’naya faktura. M.: Muzyka, 1976. 166 s.
16. Yu. N. Tyulin. Uchenyi. Pedagog. Kompozitor: sbornik statey / red.-sost. 
N. G. Privano. L.; M.: Sovetskiy kompozitor, 1973. 174 s.
17. Tyulin Yu. N., Privano N. G. Teoreticheskie osnovy garmonii. M.: Muzyka, 
1965. 276 s.
18. Tyulin Yu. N., Privano N. G. Uchebnik garmonii. 3-e izd. M.: Muzyka, 1986. 
480 s.
19. Kholopov Yu. N. Patriarkh sovetskoy muzykal’noy nauki: k 80-letiyu Yu. N. Tyu-
lina // Sovetskaya muzyka. M., 1974. № 1. S. 30–32.
20. Kholopov Yu. N., Kirillina L. V., Kyuregyan T. S., Lyzhov G. I., Pospelova R. L., 
Tsenova V. S. Muzykal’no-teoreticheskie sistemy: uchebnik dlya istoriko-teoreticheskikh 
i kompozitorskikh fakul’tetov muzykal’nykh vuzov. M.: Kompozitor, 2006. 632 s.
 
Price: 50 рублей
To order