LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 46 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Modern Issues of Existence and Development of Chinese Peasant Painting

Xiao Xiao
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.46.173.180
Peasant painting is one of the components of traditional folk art, 
the main branch of folk visual art and a striking manifestation of 
folk culture. As an artistic and cultural phenomenon with typical 
features of the rural environment, Chinese peasant painting is 
enriched with folk culture and keeps its unique artistic style and 
local fl avor.
Keywords: peasant painting, topical issues, urbanization of the countryside, new folk 
painting.
REFERENCES
1. U Yuntsyan. Kak obogatit’ kul’turno-dosugovuyu zhizn’ derevni // Molodoy 
zhurnalist. Provintsiya Shan’dun. 2014. № 23. (武永强.《如何丰富农村业余文化生
活》.山东.青年记者杂志社.《青年记者》. 2014年第23期).
2. Fen Tszitsay. Obsuzhdenie iskusstva v Kayfene. Pekin: Izdatel’stvo «Masso-
vaya literatura i iskusstvo», 2003. S. 1. (冯骥才.《开封论艺》.北京.大众文艺出版
社,2003年,第1页)
3. Khun Tszyuan’. Pererozhdenie iz krest’yanskoy zhivopisi v sovremennuyu nar-
odnuyu zhivopis’ // Vestnik Universiteta Guychzhou. 2010. № 1 (24). (洪娟.《从“农
民画”到“现代民间绘画”的蜕变》. 贵州大学学报.第24卷第一期. 2010.1 (24).
4. Chzhou Van’nen. Razmyshleniya o razvitii sovremennoy krest’yanskoy 
zhivopisi // Khudozhestvennoe obrazovanie. 01.02.2011. (周万能.《关于当代农民画
发展的思考》. 杂志《艺术教育》. 2011-02-01).
5. Chzhou Sin. Ot politicheskikh agitatsionnykh plakatov k turisticheskoy produkt-
sii — Krest’yanskaya zhivopis’ uezda Khu: sozdanie i vosproizvodstvo khudozhest-
vennykh «traditsiy» // Zhurnal «Izuchenie fol’klora», 2011(4). (周星. 《从政治宣传
画到旅游商品一一户县农民画:一种艺术“传统”的创造与再生产》. 杂志《民俗
研究》,2011(4). 
 
Price: 50 рублей
To order