LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 46 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Phenomenon of Synthesis between Graphic Art and Fashion

A. A. Korovko
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.46.129.137
For modern artistic practices including fashion, synthesis between 
different kinds of art is an important vector of development. 
Graphic art as an essential part of costume history infl uences for-
mation and presentation of fashion tendencies. Graphic heritage is 
a source of costume stylistic development research; it is also a tool 
for implementing a designer’s creative potential and a resource for 
formation of fashion tendencies. The article considers not only a 
special role of project and accompanying (fashion illustration) 
graphics, but also the use of graphic art heritage as a source of 
“novelty” in fashion formation, where the basic tools are methods 
of citation, interpretation, borrowing and collaboration.
Keywords: fashion illustration, fashion theory, synthesis between graphic art and fashion, modern fashion, interpretation, borrowing, collaboration in fashion.
REFERENCES
1. Vel’fl in G. Osnovnye ponyatiya istorii iskusstv. Problema evolyutsii stilya v 
novom iskusstve. M.: Izd-vo V. Shevchuk, 2013. 296 s.
2. Vipper B. R. Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva. M.: Izd-vo V. Shev-
chuk, 2015. 368 s.
3. Grafika. [Zaglavie s ekrana]. URL: http: bel-art/by (data obrashcheniya: 
24.11.2018).
4. Kukushkina Z. I., Blagova T. Yu. Proektnaya grafi ka v dizayne kostyuma: uchebnoe 
posobie. Blagoveshchensk: Amurskiy gos. un-t, 2007. 130 s.
5. Lipskaya V. M. Metafi zika kostyuma: mezhdu bytom i bytiem. SPb.: Lema, 2013. 
248 (15) s il.
6. Mil’chin A. E. Izdatel’skiy slovar’-spravochnik. M.: OLMA-Press. 2006. URL: 
http://slovari.yandex.ru/~knigi/Izdatel’skiy%20slovar’/Illyustratsiya/ (data obrash-
cheniya: 03.01.2015).
7. Mishchenko R. V. Yavlenie transformatsii v grafi cheskom proektirovanii kosty-
uma // Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 1. Problemy obra-
zovaniya, nauki i kul’tury. 2010. Ch. 1. № 6 (85). S. 143–148.
8. Mishchenko R. V. Osnovnye stadii razvitiya grafi cheskogo proektirovaniya kosty-
uma kak voploshcheniya obraza epokhi // Vestnik Chelyabinskogo gos. universiteta. 
2010. № 17 (198). Vyp. 44. S. 169–172. 
9. Nazimko E. G. Problemy klassifi katsii vidov pechatnoy grafi ki // Mir nauki, 
kul’tury, obrazovaniya. 2012. № 2. S. 236–240.
10. Nazimko E. G. Nekotorye terminologicheskie utochneniya i sovremennye prob-
lemy klassifi katsii tekhniki grafi ki // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 2012. № 3. 
S. 220–224.
11. Nesterova M. A. Modnye zhurnaly XVIII–XX vv.: istoriya poyavleniya i etapy 
razvitiya nemetskikh izdaniy: sbornik nauchnykh statey // Vestnik SPbGUKI. № 3 (24). 
2015. S. 116–124.
12. Parmon F. M., Kondratenko T. P. Risunok i grafi ka kostyuma. M.: Arkhitektura, 
2005. 208 s.
13. Parmon F. M. Kompozitsiya kostyuma. M.: Legprombytizdat, 1997. 318 s.
14. Samonenko O. S. Assotsiativno-obraznyi metod proektirovaniya kostyuma: dis. 
… kand. iskusstvovedeniya. 2011. 28 s. 
15. Spichak I. S. Nekotorye voprosy vzaimosvyazi khudozhestvenno-konstruktor-
skoy proektnoy grafi ki i khudozhestvenno-grafi cheskoy podgotovki khudozhnikov-
konstruktorov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 1981. 26 s. 
16. Chechot I. «Imitatsiya dvizheniya». Kriticheskie zametki o sovremennoy 
grafi ke. Kaliningrad — Sankt-Peterburg, iyul’ 1996 g. Biennale Kaliningrad — Kenigs-
berg. URL: http://www.gif.ru/texts/chechot/city_433/fah_1660/ (data obrashcheniya: 
24.11.2018).
 
Price: 50 рублей
To order