LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 44 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

K. M. Weber. Sonatas for Violin and Piano Op. 10

Zhao Zawei
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.44.141.154
By the example of K.M. Weber’s sonatas for violin and 
piano Op. 10, the paper analyzes music of composers who 
belong to Romanticism movement, and the evolution of the 
violin sonata genre. The author shows advantages and new 
expressive devices for classical sonatas in the period of 
Romanticism.
Keywords: German Romanticism, composing music, K. M. Weber’s sonatas.
REFERENCES
1. Karachevtseva I. M. Stilevye metamorfozy v Shesti sonatakh dlya skripki i forte-
piano K. M. Vebera // Muzichne mistetstvo. 2013. Vip. 13. S. 30–40.
2. Karachevtseva I. M. Kharakteristichnost’ kak svoystvo instrumental’nogo stilya 
K. M. Vebera (na primere skripichnykh sonat) // Vestnik Chelyabinskoy gosudarstven-
noy akademii kul’tury i iskusstv. Chelyabinsk, 2014. № 4 (40). S. 113–117.
3. Karachevtseva I. M. Shest’ sonat dlya fortepiano i obligatnoy skripki or. 10 K. 
M. Vebera v svete romanticheskogo mirosozertsaniya // Aspirant i soiskatel’: zhurnal 
aktual’noy nauchnoy informatsii. M., 2014. № 2 (80). S. 54–59.
4. Kirillina L. V. “Schцne Minka” i eyo sestry // Bortnyanskiy i ego vremya. K 
250-letiyu so dnya rozhdeniya D. S. Bortnyanskogo: materialy Mezhdunarodnoy kon-
ferentsii. M.: MGK, 2003. S. 191–205. 
5. Pitina S. N. Muzykal’naya kul’tura Germanii pervykh desyatiletiy XIX veka i 
romanticheskaya opera. E. T. A. Gofman i ego muzykal’naya deyatel’nost’. K. M. Veber 
i ego tvorchestvo. Opery. Pesni. Instrumental’naya muzyka // Muzyka Avstrii i Germa-
nii XIX veka: v 3 kn. Kn. 1 / pod obshchey red. T. E. Tsytovich. M.: Muzyka, 1975. 
S. 334–497. 
6. Becke H. Carl Maria von Weber. Grundsдtzliches ьber sein Schaffen // Festschrift 
Heinz Becker zum 60. Geburtstag am 26. Juni 1982, hg. von J. Schlдder und R. Quandt, 
Laaber 1982. S. 116–130.
7. Deverich R. K. How Did They Learn? An Overview of Violin Pedagogy with an 
Emphasis on Amateur Violinists. URL: https://www.violinonline.com/traditionalvio-
linpedagogy.html (data obrashcheniya: 14.11.2018).
8. Jдhns F. W. and other editors. Carl Maria von Weber in seinen Werken. Chronolo-
gisch-thematisches Verzeichniss seiner sammtlichen Compositionen, 2nd ed. Berlin, 
1967. 505 р.
9. Stowell R. “The Pedagogical Literature”, The Cambridge Companion to the Violin. 
Ed. Robin Stowell. New York: Cambridge University Press, 1992. Pp. 229–230. 
10. Warrack J. H. Carl Maria von Weber. 2d ed. New York: Cambridge University 
Press, 1976. 411 p.
11. Weber C. M. von. Sonaten fьr Pianoforte und Violine. Leipzig: C. F. Peters, 
n. d. 12 S.
 
Price: 50 рублей
To order