LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 44 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Forms and Meanings of National Themes in Russian Still Life Paintings in 20th–21st Centuries

Lin Yongchao
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.44.68.75
Russian painting matters a lot for the world art. Still life as an 
important component of oil painting formed the unique Rus-
sian style and theme in the evolution of the Russian painting. 
Russian still life paintings enrich not only forms and meanings 
of this genre, but glorify the Russian tradition and culture in 
the world of artistic exchange, which is of great signifi cance
Keywords: Russian still life paintings, national theme, painting.
REFERENCES
1. Istoriya russkogo samovara — «khochu znat’» (Andrey R.) / MOIARUSSIA. 
URL: https://moiarussia.ru/istoriya-russkogo-samovara-hochu-znat/ (data obrash-
cheniya: 23.12.18)
2. Li Tsuy. Sliyanie i razvitie yazyka maslyanoy zhivopisi v natyurmorte // Yugo-
zapadnyi universitet Tszyaotun. 2012. S. 63. (从静物画的角度谈谈油画形式语言的
融合发展《西南交通大学》2012,李翠).
3. Lyu Yan. Natsionalizatsiya kitayskoy maslyanoy zhivopisi // Zavtrashnyaya moda. 
2016. № 11. S. 119. (中国油画民族化重要性思考《明日风尚》 2016 (11), 刘洋).
4. Tie Khondan. Formy v vide natyurmorta // Zhurnal universiteta Suykhua. 2016. 
№ 12. S. 118–121. (论俄罗斯油画中的静物形式语言研究《绥化学院学报》2016 
(12): 118–121,铁红丹).
5. U Lidi. Psikhologiya iskusstva. Pekin. 2015. 109 s. (艺术心理学《民族大学出
版社. 2015. 乌力吉).
6. Fan Fushin. Vremya i smysl v natyurmorte // Krasota i vremya. 2015. № 12. 
S. 31–32. (时间观念在静物画中的意义《美与时代(中)》2015 (12): 31–32,范
付申).
7. Tsuy Min. Izuchenie vazhnykh elementov v sozdanii natyurmorta // Nauka i 
tekhnika. 2013. № 8. S. 188. (静物画创作中的重要元素之探索《科技风》2013 
(8): 188,崔敏).
8. Entsiklopediya natyurmorta / sost. S. P. Ostanina. M.: Olma-Press, 2002. 349 s.
9. Entsiklopediya russkoy zhivopisi: Russkaya zhivopis’ XIV–XV vekov / pod. red. 
T. V. Kalashnikovoy. M.: Olma-Press, 2002. 350 s.
10. Yagodovskaya A. T. O natyurmorte. M.: Sovetskiy khudozhnik, 1965. 70 s.
 
Price: 50 рублей
To order