LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 43 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Experiments with Style and Shape in Calligraphic Works by Contemporary Syrian Artists

Subh Iman
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.43.201.209
The paper considers Arabic calligraphy as part of the contemporary 
Syrian art, exceptional in the form and content, which puts forward 
principles based on cultural heritage and national identity. The 
paper traces the dialectics of the relationship between Arabic cal-
ligraphy and plastic arts. Four artistic trends in the contemporary 
art of Syria were determined, which either rely on the traditional 
style or develop independent principles of the “Arabic writing”. 
Keywords: calligraphy in visual arts, Syria, Arabic writing, contemporaneity.
REFERENCES
1. Al'-Bani Takher. Issledovanie plasticheskogo iskusstva Sirii. Damask: Glavnaya 
knizhnaya organizatsiya, 2011. 376 s. 
2. Al’-Khalidi Gazi. Plasticheskoe iskusstvo: mezhdu arabskoy kalligrafi ey i novym 
tvorchestvom // Gazeta «Iskusstva». Kuveyt, noyabr’ 2005. S. 8–22.
3. Al’-Sharif Tarek. Sovremennoe plasticheskoe iskusstvo Sirii // Plasticheskaya 
zhizn’: № 17–18. Damask: Ministerstvo kul’tury, 1985. S. 52–53.
4. Bakhnassi Afi f. Slovar’ terminov arabskoy kalligrafi i i kalligrafov. Beyrut: Bib-
lioteka Livana, 1995. 166 s.
5. Bakhnassi Afi f. Sovremennoe arabskoe iskusstvo: mezhdu identichnost’yu i 
podrazhaniem. Damask: Dom arabskoy knigi, 1997. 159 s.
6. Makhzum Adib. Sovremennye napravleniya plasticheskogo iskusstva Sirii: krit-
icheskiy obzor i dokumental’nyi podkhod. Damask: Ministerstvo informatsii, 2010. 503 s.
7. Khassani Ines. Vliyanie islamskogo iskusstva na zhivopis’ epokhi Vozrozhdeniya. 
Damask: Izdatel’skiy dom al’-Dzhil’, 2005. 246 s.
8. Sharbal’ Dager. Arabskaya kalligrafi ya (iskusstvo i identichnost’). Izdatel’skaya 
kompaniya po pechati i rasprostraneniyu pechatnykh izdaniy. Beyrut, 1990. 198 s.
 
Price: 50 рублей
To order